Living Pictures Productions, Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru

Rhwng Dau Fyd

Rhwyng13

Dyddiadau

10 - 14 Medi
Rhagddangosiadau:10 & 11 Medi

Prisiau

£12
Rhagddangosiadau: £10 (10 & 11 Medi)
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Iaith y perfformiad: Cymraeg
Trafodaeth cyn-sioe ar gyfer dysgwyr Cymraeg: 11 Medi
Trafodaeth wedi-sioe: 13 Medi

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae Daf yn ysu am ddod o hyd i'w lais - ond pwy yw’r ferch y tu ôl i'r drws?

Mae Ceri a Glyn yn hoff o chwarae gemau - ond pa gêm fydd yn eu deffro o'u hunllef?

Beth yw rôl Marjory mewn bywyd? Gwasanaethu ei mam a'i thad, ynteu arwain y meirw i'r bywyd arall?

Croeso i le rhwng dau fyd, nad yw’n freuddwyd nac yn realiti.

Ymateb cyfoes i chwedl Blodeuwedd ar ffurf tair drama newydd: Gwagle gan Branwen Davies, Man Gwyn Man Draw gan Mike Povey a Marjory gan Caryl Lewis.

Mae'r prosiect hwn yn benllanw blwyddyn o hyfforddiant i gyfarwyddwyr a gynhaliwyd gan Living Pictures Productions, ac a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar y cyd â'r Theatr Genedlaethol Cymru a Sherman Cymru.

Amserau

Rhwng Dau Fyd - Theatr 2  
Dydd Mawrth 10 Medi (Rhagddangosiadau) 8.00pm
Dydd Mercher 11 Medi (Rhagddangosiadau) 8.00pm
Dydd Iau 12 Medi 8.00pm
Dydd Gwener 13 Medi 8.00pm
Dydd Sadwrn 14 Medi 8.00pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwyr:Janet Aethwy, Ffion Dafis, Ffion Haf, Wyn Mason & Rhiannon Williams

Cast:

Ceri Murphy: Daf

Bethan Mai: Mari 

Heledd Gwynn: Marjory

Geraint Lewis: Tad

Lisa Jen Brown: Ceri

Owen Arwyn: Glyn


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018