Paines Plough / Clwyd Theatr Cymru / Sherman Cymru

Not The Worst Place

ntwpprocy

Dyddiadau

6 - 10 Mai

Prisiau

£14
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Hyd y perfformiad: 2awr (yn cynnwys egwyl 15 munud)

Trafodaeth wedi-sioe: 8 Mai

Noson Ysgrifenwyr : 8 Mai

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

"I ain't got a city named for me... The swans have though, haven't they. They got a city named for them."

Paines Plough, Sherman Cymru a Clwyd Theatr Cymru yn cyflwyno perfformiad cyntaf erioed o ddrama newydd gan Sam Burns.

Mae Emma, sy'n 17 oed, yn breuddwydio am anturiaethau y tu hwnt i'w chartref yn Abertawe. Mae gan Rhys, ei chariad diog, gynlluniau eraill ar eu cyfer.

Gan wynebu canlyniadau eu gweithredoedd a beirniadaeth gan fam Emma, maen nhw'n cael trafferth taro cydbwysedd. Nawr, yn gwersylla ar lan y môr yn Abertawe, rhaid iddyn nhw wynebu'r cwestiwn anodd - beth mae'n ei gymryd i adael y lle sydd wedi dylanwadu ar bob elfen ohonynt?

Dyma stori am yr hyn sy'n digwydd pan fydd bywyd yn eich rhwystro rhag gwireddu eich breuddwydion.

Mae Sam Burns yn llwyddo i greu drama sensitif a theimladwy sy'n mynd i'r afael â'r gwrthdaro o ran ein hemosiynau sy'n gysylltiedig â'r lle rydym yn ei alw'n gartref.

@ShermanCymru | @ClwydTweets | @PainesPlough

Darganfod mwy...

Amserau

Not The Worst Place: Theatr 2  
Dydd Mawrth 6 Mai 8.00yh
Dydd Mercher 7 Mai 8.00yh
Dydd Iau 8 Mai (trafodaeth wedi-sioe) 8.00yh
Dydd Gwener 9 Mai 8.00yh
Dydd Sadwrn 10 Mai 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan: Sam Burns

Cyfarwyddwr: George Perrin

Cast: Scott Arthur, Kirsten Clark, Rhys Isaac-Jones, Rachel Redford


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018