Theatr y Sherman & Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

New 2020: Ripples

Ripples

Dyddiadau

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 17 - 19 Maw
The Gate, Lundain 31 Maw - 3 Ebr

Prisiau

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 17 - 19 Maw
The Gate, Lundain 31 Maw - 3 Ebr

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

WEITHIAU NID OES MANNAU DIOGEL

Mewn canolfan adsefydlu i grwpiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae wyth o bobl yn cael eu gorfodi at ei gilydd er mwyn wynebu, ail-fyw a mynd dros drawma'r gorffennol. Nid oes ganddynt unrhyw beth yn gyffredin ond y caethiwed y maent yn brwydro yn ei erbyn. Sut gallant wella ei gilydd – pan mae'r byd ar chwâl?

Mae drama ddwys Tracy Harris yn archwilio'r hyn sy'n ein harwain i geisio cymorth mewn modd tosturiol. Mae Ripples yn ddrama a grëwyd ar y cyd rhwng Theatr y Sherman a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn rhan o'u gŵyl ysgrifennu newydd NEW:2020.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Wythnos yn unig i fynd tan noson agoriadol cynhyrchiad Theatr Ieuenctid y Sherman o The IT. Peidiwch â cholli'ch cy… https://t.co/WyAxQkvwV8
Thu, 20 Feb 2020