UK Arts International: Afrovibes Festival

Mother to Mother

Dyddiadau

17 - 18 Hydref

Prisiau

£12 | Gostyngiadau: £10
Dan 25: Hanner Pris

Gostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu tocynnau ar gyfer mwy nag un digwyddiad Gwyl Afrovibes.

Gwybodaeth ychwanegol

Afrovibes: gwyl a gynhelir bob dwy flynedd yw hon sy’n gyforiog o theatr, dawns a cherddoriaeth, gan roi cyfle i ymwelwyr fwynhau perfformiadau cyfoes gorau De Affrica.

Trafodaeth wedi-sioe: 18 Hydref

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Gostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu tocynnau ar gyfer mwy nag un digwyddiad Gwyl Afrovibes.
2-3  15% i ffwrdd
4-5  20% i ffwrdd
6     25% i ffwrdd
ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Mother to Mother

Caiff ysgolhaig Fullbright o America, Amy Biehl, ei lladd yn nhrefgordd Gugulethu yn Cape Town: mae'n llofruddiaeth ddisynnwyr a gyflawnir gan bedwar unigolyn ifanc. Mae mam un ohonynt yn ceisio gwneud synnwyr o’r cyfan trwy fynd yn ôl dros y digwyddiadau mewn sgwrs ddychmygol gyda mam Amy. Mae'n ymdriniaeth o’r galon sy'n cyfathrebu tystiolaeth bersonol mewn ymateb dychmygol i'r digwyddiad go iawn hwn.

Roedd hi'n ddiwrnod cyffredin yn Guglethu. Ond roedd gan un eiliad anfaddeugar yn y diwrnod cyffredin hwnnw ôl-effeithiau tu hwnt i’r dychymyg. Clywn am euogrwydd y fam oherwydd ei rhan hi; yn gwybod bod mam arall ar ei cholled o’i herwydd hi.

Dyma fonolog bwerus sy’n cyffwrdd â'r galon, a chaiff ei throsglwyddo gydag urddas, sensitifrwydd a hiwmor gan actores o Dde’r Affrig, Thembi Mtshali-Jones.

Mae’r cynhyrchiad yn tynnu ar sgiliau tair menyw bwerus o'r celfyddydau yn Ne'r Affrig. Ceir cerddoriaeth sy'n gwau trwy'r geiriau gan ddwysau’r naws wrth i’r drasiedi ddatblygu, ac mae’r defnydd o iaith frodorol Xhosa law yn llaw gyda’r Saesneg yn benthyg dilysrwydd sy’n gafael.

Mwy o wybodaeth: www.afrovibes2012.co.uk
 
Afrovibes Festival

Amserau

Mother to Mother - Theatr 2

Dydd Mercher 17 Hydref 8yh
Dydd Iau 18 Hydref 8yh

Adolygiadau

'I fell in love with Mother to Mother from the opening minute.' The Scotsman

'An utterly heart-breaking performance ... you’ll be struggling to hold back the tears.' The Stage

'We witness a heart-wrenching unravelling of a family against the backdrop of an already volatile refugee society'. Fest

Cast a Tîm

Ysgrifennwyd y nofel wreiddiol gan Sindiwe Magona

Addasiad llwyfan gan:
Sindiwe Magona|
Janice Honeyman
Thembi Mtshali-Jones


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018