Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Milwr yn y Meddwl

Milwr_main

Dyddiadau

6 - 10 Awst, 6.00pm

Prisiau

£10

Gwybodaeth ychwanegol

Perfformiwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fel rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol

Cynhelir perfformiadau yn Theatr y Maes (gelwir hefyd yn Ystafell Ymarfer 3), Canolfan Mileniwm Cymru. Nodwch os gwelwch yn dda mae 1 awr yw hyd y perfformiad, felly mae digon o amser i fynychu cyngerdd / perfformiad arall am 7.30yh neu’n hwyrach.

Nodwch y defnyddir synau uchel, sydyn a goleuadau strôb yn y cynhyrchiad hwn.

Yn cynnwys iaith gref a rhai golygfeydd a allai beri gofid.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae Ned wedi dod adref i orllewin Cymru o faes y gad. Ond mae ei brofiadau diweddar yn rhyfel Irac wedi gadael creithiau dyfnion; rhai’n greithiau gweledol, ac eraill – y rhai dyfnaf – yn anweledig. Dyma ddrama newydd, ddirdynnol sy’n archwilio effaith trawma ar filwr o Gymro, wrth iddo ef a’i deulu geisio dod i delerau â digwyddiadau erchyll o’i orffennol a’r heriau newydd sy’n ei wynebu. Mewn stori oesol am gariad a pherthyn, a fydd cwlwm câr yn drech na’r bwled a’r bom?

Drama fuddugol Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Gyda chefnogaeth Ystad Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith

Gallwch archebu tocynnau yma

Amserau

Llu 8 Awst 6.00pm
Maw 7 Awst 6.00pm
Mer 8 Awst 6.00pm
Iau 9 Awst 6.00pm
Gwe 10 Awst 6.00pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Er hwylustod, byddwn yn ail agor llinell ffôn y Swyddfa Docynnau ar rai dyddiau drwy gydol yr haf. Heddiw, bydd lli… https://t.co/8WDgsGmfHd
Tue, 14 Jul 2020