Winterlight Productions

Matthew's Passion

Matthewedit

Dyddiadau

24 - 27 Gorffennaf

Prisiau

Tocynnau £12 - £20
Consesiynau £2 yn llai
Dan 25 : Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Canllaw oed 14+
Sgwrs Wedi’r Sioe - dydd Gwener 26

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

And will the breezes blow the petals from your hand?
And will some loving ease your pain
And will this silence drive confusion from your soul?
And will the swallows come again

Mis Medi diwethaf - mae’r gwenoliaid yn hedfan tua'r De, ac mae'r eglwys ble mae tad Matthew yn pregethu paratoi ar gyfer y Gwasanaeth Diolchgarwch.

Ond i fachgen awtistig, un ar bymtheg oed, mae crefydd yn ddryswch ar y gorau, ac ar y gwaethaf yn ddychryn. Mae’n gwneud ei orau glas i’w osgoi, ac yn hapusach yng nghwmni ei adar hoff.

Gan geisio ysgogi diddordeb ei mab mewn pwnc allai ei dawelu a chael effaith positif arno, mae mam Matt yn ei gyflwyno i'r therapydd cerdd lleol. O'r funud mae’n clywed sŵn y tannau, mae Matt yn gwirioni ar sain hudolus gitâr y therapydd - mae mor debyg i gerddoriaeth yr adar sydd mor gyfarwydd iddo, a synau mwyn yr awel yn y bore bach, pan mae ar ei ben ei hun yn ei 'guddfan'.

Comisiynwyd drama newydd Mike James, Matthew's Passion, yn arbennig gan Winterlight Productions. Chris Durnall fydd yn cyfarwyddo. Bachgen ifanc o'r gymuned, Matthew, sy'n chwarae'r brif ran, ac mae'r cynhyrchiad yn cynnwys sgôr gerddorol wreiddiol a gyfansoddwyd gan y cerddorion gwerin adnabyddus Robin a Bina Williamson.

Canllaw oed 14+
Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys golygfeydd sy’n anaddas i blant.

Amserau

Matthew's Passion - Theatr 2  
Dydd Mercher 24 Gorffennaf 7.30yh
Dydd Iau 25 Gorffennaf 7.30yh
Dydd Gwener 26 Gorffennaf 7.30yh
Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwr: Chris Durnall

Cerddoriaeth: Robin a Bina Williamson

Cynllunydd: Jo Hughes

Rheolwr Llwyfan: George Davis Stewart

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol: Jonpierre Szanto

Cast:

Matthew - Calum Glanville-Ellis
Jenny - Bethan Morgan
Tom - Ioan Hefin
Martin - Simon Nehan
Mair - Ri Richards 


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

A very warm welcome to all new students who begin their studies here in Cardiff this week. Croeso cynnes i’r holl… https://t.co/zYvxcHQczM
Mon, 24 Sep 2018