Theatr y Sherman, Cardiff Story Museum a madeinroath.
Cefnogwyd gan Heritage Lottery Fund

Love, Cardiff: City Road Stories

Dyddiadau

13 - 15 Ebrill, 7.30pm

Prisiau

£5

Gwybodaeth ychwanegol

Cyfarwyddwr Andrew Sterry
Cyfarwyddwr Cyswllt Paul Jenkins

Capsiynnau Saesneg ar gael

Yn cynnwys rhai golygfeydd sydd ond yn addas i oedolion

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

PERFFORMIAD, ARDDANGOSFA, ARCHIF

Mae Love, Cardiff: City Road Stories yn stori am orffennol, presennol a dyfodol ein dinas a gyflwynir drwy hanesion personol ein cymunedau ar Heol y Ddinas.

Mae cwsmeriaid y siopau barbwyr a’r bwytai prydau parod yn mynd heibio i’w gilydd ar y stryd. Mae’r staff yn y siop groser, y siop ryw a’r cyfarwyddwyr angladdau yn eistedd ochr yn ochr ar y bws. Mae preswylwyr Heol y Ddinas yn ymlwybro tuag adref, gyda phawb sy’n mynd heibio a phob person yn stori anhygoel.

Mae Love, Cardiff: City Road Stories yn archwilio’r storïau y tu ôl i wynebau'r rheini sy’n byw, gweithio a chwarae ar hyd yr heol fywiog hon.

A oes gennych chi stori Heol y Ddinas?

Os oes, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl y bydd eich stori yn ysbrydoliaeth inni a fydd yn ein helpu i ddatblygu ein perfformiad, arddangosfa ac archif. Cysylltwch â Thîm Love, Cardiff ar 02920 646980 neu anfonwch e-bost at love.cardiff@shermantheatre.co.uk Mae Tîm Cymunedau ac Ymgysylltiad Theatr y Sherman yn creu prosiectau amdanoch chi, ein dinasyddion, yn ogystal â dweud stori ein cymuned, ein prifddinas.

 

Cefnogir Love Cardiff gan rodd ariannol oddi-wrth Gronfa Treftadaeth y Loteri.

HLF

Amserau

13 Ebrill 7.30yh
14 Ebrill 7.30yh
15 Ebrill 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwr Andrew Sterry

Cyfarwyddwr Cyswllt Paul Jenkins


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/aetTlB9UzA
Sat, 22 Sep 2018