Frân Wen

Llyfr Glas Nebo

Llyfr Glas Nebo_main2

Dyddiadau

10 Chwefror 7.30pm & 11 Chwefror 1.00pm & 7.30pm

Prisiau

£12
Gostyngiadau £2 i ffwrdd
Ysgolion £8

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr

Perfformir yn y Gymraeg

Hyd y perfformiad: tua 90m (dim egwyl)

Mae'r perfformiad o Llyfr Glas Nebo ar 10 Chwefror yn cynnwys cyfieithiad ar y pryd i'r rheini sydd ddim yn siarad Cymraeg neu ddysgwyr. Bydd yr uwchdeitlau yn ymddangos ar ochr chwith y llwyfan (wrth i chi wynebu'r llwyfan).

Mae'r cynhyrchiad yma yn cynnwys niwl, delweddau sy'n fflachio, iaith gref a golygefydd o natur sensitif.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Ffenomenon ôl-apocalyptaidd Manon Steffan Ros yn cael ei thrawsnewid i'r llwyfan.

Wrth i'r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a'i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu'n gyflym.

Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth i'r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi'n chwerthin. Mi fyddwch chi'n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi'n cwestiynu sut rydyn ni'n byw, caru a gofalu am ein byd o'n cwmpas ni heddiw.

Mae Frân Wen a Galeri yn hynod o falch i ddod â nofel ddirdynnol Manon Steffan Ros i'r llwyfan.

Mae'r gyfrol wedi creu argraff syfrdanol ers ei chyhoeddi yn 2018. Ychydig dros wythnos ar ôl iddo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd 2018, roedd ailargraffiad yn cael ei baratoi, ac aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019.

Amserau

10 Chwefror, 7.30pm Uwchdeitlau Saesneg - Bydd yr uwchdeitlau yn ymddangos ar ochr chwith y llwyfan (wrth i chi wynebu'r llwyfan).
11 Chwefror, 1.00pm  
11 Chwefror, 7.30pm  

 

Adolygiadau

"Mae profi cyffro fel hyn yn peri i ias eich cerdded. Fedrwn i ddim rhoi’r gorau i ddarllen y nofel hon ac es i drwyddi ar un eisteddiad. A doeddwn i ddim isio iddi orffen." Sonia Edwards, Beirniad y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

“Llyfr bach sydd wedi cael dylanwad enfawr yn barod. Mae stori’r teulu bach yn ddoniol ac yn ddwys – yn syml ond yn syfrdanol. Ac yn boenus o bwerus ar adegau.” Dylan Ebenezer, beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019.

Cast a Tîm

Awdur Manon Steffan Ros

Cyfarwyddwr Elgan Rhys

Coreograffydd Matt Gough

Cerddoriaeth R. Seiliog

Cynllunydd Set/Gwisgoedd Elin Steele

Cast Tara Bethan, Eben James, Llŷr Edwards, Leah Gaffey a Cêt Haf


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ein ffynonellau incwm wedi diflannu'n llwyr. Os gallwch chi, ystyriwch gyfrannu i Theatr y Sherman heddiw. Tecs… https://t.co/mSfamWsjUn
Sat, 26 Sep 2020