Theatr Bara Caws

Llanast! (Carnage)

Llanast2013

Dyddiadau

21 - 23 Tachwedd

Prisiau

£12
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris


Gwybodaeth ychwanegol

Oedrannau 14+
Hyd y perfformiad: 80m

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y cynhyrchiad hwn llynedd dyma gyfle arall i chi weld cyfieithiad meistrolgar Gareth Miles o Le Dieu du Carnage gan Yasmina Reza.

2 fam, 2 dad, 2 fab × wisgi, tiwlips a ffôn = Llanast!

Mae dau bâr o rieni yn cwrdd i drafod ymddygiad eu plant anystywallt. Mae'r noson yn cychwyn yn gall, ond wrth i amser fynd rhagddo mae ymddygiad y pedwar yn mynd yn fwyfwy plentynnaidd, a daw'r noson i ben mewn anhrefn llwyr! Mae chwarae'n troi'n chwerw go iawn yn y ddrama ddoniol, ddeifiol hon.

Enwebwyd ar gyfer Gwobr y Cynhyrchiad Gorau yn Gymraeg gan y Young Critics 2012.

@theatrbaracaws

Amserau

Llanast! (Carnage) - Theatr 2  
Dydd Iau 21 Tachwedd 8.00yh
Dydd Gwener 22 Tachwedd 8.00yh
Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd

Cynllunydd: Lois Prys

Cynllunydd Goleuo: Ceri James/Tomos Moore

Cynllunydd Sain: Berwyn Morris-Jones

Cast: Emlyn Gomer, Lauren Phillips, Llion Williams, Rebecca Harries (Best Actress / Actores Gorau - Young Critics Awards 2012)


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @Lashana_cq: Mind control, illuminati, conspiracy theories and some thumping trap music. #mkultradance by @rosiekaydanceco is a visually…
Fri, 21 Sep 2018