Sherman Cymru Youth Theatre

Kontakt

Kontakt13

Dyddiadau

30 Hydref - 2 Tachwedd

Prisiau

£8
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Sgwrs, Carisma a Ffawd

Arbrawf theatrig yw Kontakt sy'n pylu'r ffin rhwng y perfformiwr a'r gynulleidfa. 20 o berfformwyr, 20 aelod o'r gynulleidfa ac 20 o fyrddau bridge, bob un wedi'i oleuo ag un bwlb sy'n hongian uwchben.

Yr hyn sy'n dilyn yw cyfres o gysylltiadau un-i-un, sy'n gallu cynnwys sgyrsiau, darlunio, ysgrifennu ac weithiau dawnsio.

"Nod Kontakt yw galluogi gwahanol genedlaethau i ddod i gysylltiad â'i gilydd mewn amgylchedd diogel a chyfforddus. Pa mor aml mae oedolyn yn eistedd o amgylch bwrdd gyferbyn â rhywun 15 oed ac yn cael trafodaeth neu sgwrs ystyrlon? Mae'n brosiect difyr i'r bobl ifanc ac i'r gynulleidfa - nid yw'r cast yn chwarae cymeriadau, nid oes sgript ac mae pob perfformiad yn wahanol iawn. Mae'n gwthio'r ffiniau o ran beth yw theatr a beth y gallai fod mewn byd sy'n newid yn barhaus"
Phillip Mackenzie, Pennaeth Dysgu Creadigol

Amserau

Kontakt - Theatr 1  
Dydd Mercher 30 Hydref 7.00yh | 8.30yh
Dydd Iau 31 Hydref 7.00yh | 8.30yh
Dydd Gwener 1 Tachwedd 7.00yh
Dydd Sadwrn 2 Tachwedd 7.00yh |8.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Heddi… https://t.co/b9g6NSN3nC
Fri, 22 Jan 2021