Hijinx & Teatro La Ribalta

Into the Light

IntotheLight_main

Dyddiadau

14 Feb
7.30yh
Rhagddangosiad

15 & 16 Chwe
7.30yh

Prisiau

£15 - £22
Gostyngiadau £2 i ffwrdd
Dan 25 hanner pris

Rhagddangosiad £15

Archebwch ar lein nawr

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr

90m (dim egwyl)

Yn cynnwys sensitifedd goleuni, tywyllwch llwyr a cherddoriaeth uchel

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Rydym ni i gyd yn chwennych rhyngweithiad, cysylltiad a dilysiad. Mae'r golau o’n blaenau yn addo hyn a mwy i bob un ohonom ni.

Mae llewyrch ein ffonau symudol yn ein gwahodd i gael ein gwerthfawrogi, ein coleddu a'u caru. Mae'r her o gamu allan ar y llwyfan yn cynnig rhywbeth tebyg i ni.

Wrth i'r perfformwyr gamu o'r tywyllwch i ganol y llifolau, ydyn nhw'n cael eu goleuo neu a ydyn nhw’n cael eu dodi yn y golau?

Ydyn ni'n mentro camu i mewn i'r golau? Ydyn ni'n ddim mwy na gwyfynod i'w fflam?

Mae Into The Light, sioe Hijinx a Theatro la Ribalta, dan gyfarwyddiaeth Scott Graham o Frantic Assembly a Krista Vuori, sy’n cynnwys cast o berfformwyr rhyngwladol sydd ag, yn ogystal â heb anableddau dysgu, yn theatr gorfforol fentrus am yr hawl i gael eich gweld a'ch clywed, ac mae’n cael ei pherfformio gan y rhai y mae angen inni eu gweld a'u clywed.

Amserau

Iau 14 Chwe 7.30yh Rhagddangosiad
Fri 15 Chwe 7.30yh  
Sad 16 Chwe 7.30yh  

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwyr Scott Graham & Krista Vuori

 


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Studio Comedy Club / Clwb Comedi’r Stiwdio Jan / Ion 17, 7.30pm Book now / Archebwch nawr: https://t.co/jy9JtBbUXl https://t.co/1GFa30QCzY
Wed, 16 Jan 2019