Sherman Theatre, Royal Exchange Theatre & Theatre by the Lake

How My Light Is Spent

How My Light_main

Dyddiadau

15 - 27 Mai, 7.45yh

Prisiau

£16
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Gan Alan Harris
Cyfarwyddwyd gan Liz Stevenson

Capsiynnau - 26 Mai, 7.45pm
Trafodaeth wedi'r sioe - 23 Mai

Yn cynnwys iaith gref a deunydd rhywiol

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

KITTY, MY HANDS HAVE DISAPPEARED. PARDON?”

Pob nos Fercher, mae Jimmy’n galw Kitty. Am naw munud yn union. Am £1.20 y funud.

Mae Jimmy yn 36, yn byw gyda’i fam ac yn gweithio yn unig fwyty toesenni gyrru heibio Casnewydd. Mae Kitty yn weithiwr rhyw dros y ffôn sy’n byw mewn fflat nain rhywun sy’n frwdfrydig am docwaith. Roedd pethau’n edrych yn addawol i Jimmy pan gyfarfu â Kitty am y tro cyntaf, ond yna mae’n colli ei swydd yn y bwyty ac mae’n dechrau cael teimlad gogleisiol yn ei fysedd. Nid yw Kitty’n seicolegydd eto, ond mae ganddi ddamcaniaethau ynghylch pam mae Jimmy wedi dechrau diflannu. Wrth i Kitty roi cyngor iddo a fydd yn newid ei fywyd ac wrth i Jimmy geisio ymdopi â’i anweledigrwydd yn y pen draw, mae’r par anhebygol hwn yn llwyddo i droi bywydau ei gilydd wyneb i waered.

Gan awdur Love, Lies and Taxidermy, mae’r ddrama newydd Gymreig hon, How My Light Is Spent, yn un ddoniol a llawn gobaith ynghylch unigedd, dyhead a chael eich gadael ar ôl.

Amserau

Tuesday 16 Mai 7.45pm 
Wednesday 17 Mai 7.45pm
Thursday 18 Mai 7.45pm
Friday 19 Mai 7.45pm
Saturday 20 Mai 7.45pm
Monday 22 Mai 7.45pm
Tuesday 23 Mai 7.45pm
Wednesday 24 Mai 7.45pm
Thursday 25 Mai 7.45pm
Friday 26 Mai 7.45pm  CAPSIYNNAU
Saturday 27 Mai 7.45pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan Alan Harris

Cyfarwyddwyd gan Liz Stevenson

Rhodri Meilir - Content

Jimmy - Rhodri Meilir

Alexandria Riley -c ontent

Kitty - Alexndria Riley


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @AliceYarr: Just got out of Fel Anifail at @ShermanTheatre; a slow burning and beautifully tragic production which gut punched me when I…
Thu, 18 Oct 2018