Theatr y Sherman

GWEITHDAI

gweithdai

Dyddiadau

Tach 6 - Rhag 11

Prisiau

Am Ddim

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Gweithdai AM DDIM ar gyfer gwneuthurwyr theatr llawrydd

Dysgwch amrywiaeth eang o sgiliau newydd drwy weithdai rhyngweithiol Theatr y Sherman, sy’n RHAD AC AM DDIM. Mae pob gweithdy yn cael ei arwain gan arbenigwr ym mhob maes, sy’n aelodau o staff a theulu artistig Theatr y Sherman. Mae’r gweithdai hyn wedi eu cynllunio i helpu gwneuthurwyr theatr llawrydd i barhau i ddatblygu yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn dilyn ymateb hynod gadarnhaol i’r rhaglen yn y gwanwyn, rydym yn falch iawn o gyhoeddi y gweithdai canlynol ar gyfer yr hydref eleni:

Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig: Sut i strwythuro drama

Hayley Grindle, Artist Cyswllt:Dylunio llwyfan

Timothy Howe, Rheolwr Ymgysylltu Creadigol: Theatr Ieuenctid. Bydd y gweithdy’n ymdrin a’r elfennau canlynol: prosesu syniadau, rhoi perchnogaeth/llais i’r cyfranogwyr, gwneuthurwyr theatr nid perfformwyr, dysgu sut i adael fynd a sut i helpu pobl ifanc i gael mynediad i fyd y ddrama.

Ed Newsome, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu: - Creu delwedd (heb nawdd) – beth yw ystyr hyn, pam ei fod yn bwysig a sut i fynd ati.
- Sut i ysgrifennu copi deniadol

Ceriann Williams a Julia Barry – Cynhyrchu

Bydd mwy o wybodaeth yn fuan, a dyddiadau’r gweithdai yn cael eu cyhoeddi ar Fedi 25.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Our Box Office phone line (029 2064 6900) is now back open for Anfamol and will remain open until 8pm this evening (Mon 27 Sept).
Mon, 27 Sep 2021