Theatr y Sherman

Fel Anifail

Dyddiadau

11 - 20 Hydref
7.15yh

12 Hydref
7.00yh

Prisiau

£16
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Stiwdio

Gall siaradwyr di-Gymraeg a dysgwyr ddilyn y ddrama trwy uwchdeitlau ar holl berfformiadau.

Rhagddangosiad 11 Hydref, 7.15yh
Trafodaeth wedi-sioe 16 Hydref, 7.15yh

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

"OS CYRHAEDDWCH CHI YNO O ‘MLAEN I – OS YDI’R FFASIWN LE YN BOD! - OS YDACH CHI’N DDIGON LWCUS I LANDIO YNO O GWBWL – COFIWCH CHI DDWEUD WRTH FO MA’ NID ARNA’I OEDD Y BAI.”

Mae Defi a Mair wedi treulio’u bywydau yn byw yn yr un ffermdy, ar yr un mynydd. Wrth i’r syniad o adael eu cartref ddod yn anochel mae meddyliau’n troi at straeon o’r blynyddoedd a fu. Am eu ffrindiau sydd wedi’u gadael, eu plant nad ydynt bellach o gwmpas a’r cyfrinachau maent wedi’u cadw. O’r cyfrinachau daw cysgodion o’r gorffennol i beri gofid. Pwy oedd ar fai? Beth yn union ddigwyddodd ar y diwrnod tyngedfennol hwnnw? Bydd y gwir yn dod i’r fei pan ddaw hi’n amser i adael y byd hwn.

Dyma gyfle i weld drama gyfarwydd a theimladwy gan y diweddar Meic Povey, un o ddramodwyr pwysicaf Cymru, mewn cynhyrchiad newydd ac angenrheidiol gan Theatr y Sherman.

Gall siaradwyr di-Gymraeg a dysgwyr ddilyn y ddrama trwy uwchdeitlau ar holl berfformiadau.

★★★★ The Guardian

Amserau

Dydd Iau 11 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau | Rhagddangosiad
Dydd Gwener 12 Hydref 7.00yh Uwchdeitlau
Dydd Sadwrn 13 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau
Dydd Llun 15 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau
Dydd Mawrth 16 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau | Trafodaeth wedi-sioe
Dydd Mercher 17 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau
Dydd Iau 18 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau
Dydd Gwener 19 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau
Dydd Sadwrn 20 Hydref 7.15yh Uwchdeitlau

Adolygiadau

★★★★

"...this uncanny, creepily unnerving staging – with an evocative design by Rebecca Wood – makes as strong a case as any for the work’s continued significance."

"Hughes’s Mair mesmerises. It is a deftly measured, quietly fierce performance."

The Guardian

Cast a Tîm

Gan Meic Povey

Cyfarwyddwr Jac Ifan Moore

Cynllunydd Rebecca Wood

Cynllunydd Sain Sam Jones

Cynllunydd Goleuo Ceri James

Cast

 Fel Anifail Cast


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Er hwylustod, byddwn yn ail agor llinell ffôn y Swyddfa Docynnau ar rai dyddiau drwy gydol yr haf. Heddiw, bydd lli… https://t.co/8WDgsGmfHd
Tue, 14 Jul 2020