Sherman Cymru, Cwmni Richard burton, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Fe Ddaw'r Byd I Ben | The World Will End

FeDdau1

Dyddiadau

11 - 15 Chwefror

Prisiau

£12
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Oedrannau 14+
Uwchdeitlau Saesneg:
14 Chwefror 2.00yh | 8.00yh
Trafodaeth wedi-sioe: 13 Chwefror

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Pan ddaw Sara adref ar ôl pum mlynedd o ddistawrwydd a chyhoeddi dydd y farn, mae ei Mam, Ethni, yn benderfynol o gynnal y swper ola.

Ond tra bod Sara'n disgwyl diwedd y byd, mae ei hefaill, Catrin, yn disgwyl babi; mae Mabli fach eisau bod yn lleuan ac mae Dadi yn y carton hufen ia yn y study.

Wrth i'r fferm ddadfeilio o'u hamgylch a'r amser penodedig agosáu, rhaid i deulu ar chwâl ailystyried y galar sydd wedi'u huno a'u hollti, a thrwy wynebu'r diwedd, ddechrau byw unwaith eto.

Datblygwyd y ddrama mewn cyd-weithrediad â Chwmni Richard Burton Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru; mi fydd Dafydd yn parhau i ddatblygu'r ddrama wedi'r perfformiadau yma.

@ShermanCymru | @RWCMD

Darganfod mwy...

Noddir Cwmni Richard Burton gan Brewin Dolphin.

Cefnogir drama yn Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan Richard Carne Trust

Amserau

Fe Ddaw'r Byd I Ben | The World Will End Theatr 2  
Dydd Mawrth 11 Chwefror 8.00yh
Dydd Mercher 12 Chwefror 8.00yh
Dydd Iau 13 Chwefror 8.00yh
Dydd Gwener 14 Chwefror 2.00yh (Uwchdeithlau Saesneg) |8.00yh (Uwchdeithlau Saesneg)
Dydd Sadwrn 15 Chwefror 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan: Dafydd James

Cyfarwyddwr: Mared Swain


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

@MarvinPoet @maliannrees Thanks for your message. Bratiaith will be released through our website on 5 November.
Mon, 28 Sep 2020