Theatre Genedlaethol Cymru

Dyled Eileen - Gwerthu Allan

Dyled Eileen

Dyddiadau

20-22 Mawrth

Prisiau

£14 | Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25 : Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Iaith y perfformiad : Cymraeg

Trafodaeth wedi-sioe: 20 Mawrth
Trafodaeth cyn-sioe ar gyfer dysgwyr Cymraeg: 21 Mawrth 12.30yh & 7.00yh

Hyd y Perfformiad: 60m

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhen Llŷn gododd ymwybyddiaeth Eileen Beasley o'i Chymreictod gyntaf. Doedd dim llawer o drafod gwleidyddiaeth gartref ar y fferm, ond fe welodd bryd hynny'r anghyfiawnder roedd Cymru a'r Gymraeg yn ei ddioddef dan law'r Awdurdodau.

Mae Dyled Eileen yn olrhain hanes safiad Eileen a Trefor Beasley yn erbyn biliau trethi Saesneg a'r frwydr hir a berwyd iddynt golli eu heiddo bron iawn i gyd i'r beilïaid wrth iddynt glirio'r parlwr ddarn wrth ddarn.

Mae portread Angharad Tomos yn dod â chyfnod cythryblus y 50au yn fyw - cyn darlith radio enwog Saunders Lewis - ac yn ein tywys i gofio aberth y cwpwl yma a'u brwydr dros y Gymraeg.

@TheatrGenCymru

 

Sylwer:

Oherwydd y gwaith ffordd s'yn digwydd ar Ffordd Senghennydd ar hyn o bryd, gall cwsmeriaid defnyddio Maes Parcio Prifysgol Caerdydd nesaf i orsaf Rheilffordd Cathays o 18:45 wrth ymweld â Sherman Cymru.

(Ni ellir ceir cael eu gadael yn y Maes Parcio dros nos.)

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag 029 2064 6900

Amserau

Dyled Eileen - Theatr 2  
Dydd Mercher 20 Mawrth 8.00yh | Trafodaeth wedi-sioe
Dydd Iau 21 Mawrth 1.30yh Trafodaeth cyn-sioe ar gyfer dysgwyr Cymraeg | 8.00yh | Trafodaeth cyn-sioe ar gyfer dysgwyr Cymraeg
Dydd Gwener 22 Mawrth 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Awdur: Angharad Tomos

Cyfarwyddwr: Elen Bowman

Cast: Rhian Morgan


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018