Cyd-gynhyrchiad Sherman Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Dwr Mawr Dyfn

DWR MAWR DYFN CYM

Dyddiadau

4 Awst - 8 Awst

Prisiau

£5

Gwybodaeth ychwanegol

Gan Glesni Haf Jones
Cyfarwyddwr: Sara Lloyd

Gellir prynu'r tocynnau trwy wefan yr Eisteddfod neu ffonio 0845 4090 800

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Drama fuddugol Y Fedal Ddrama, Eisteddfod Sir Ddinbych a’r Cyffiniau, 2013
.

Mae merch ifanc o’r enw Tryweryn yn ceisio darganfod beth yn union a’i denodd hi am y tro olaf at lan y llyn.

Mae ail-fyw’r atgofion, y cyfrinachau a’r celwydd yn deffro ysbrydion tywyll ei gorffennol – a dyma ddarganfod y gwir ynglŷn â’r hyn a ddigwyddodd dan y tonnau oer. Dechrau'r daith yw boddi Tryweryn.

Dyma berfformiad cyntaf o’r ddrama a enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol 2013.

Gellir prynu'r tocynnau trwy wefan yr Eisteddfod neu ffonio 0845 4090 800

*Nid yw'r pris yn cynnwys mynediad i'r maes. Rhaid prynu tocyn maes ar wahan. Bydd tocynnau maes ar gael am bris gostyngedig ar y dydd ar ôl 4.30y.h wrth ddangos y tocyn yma.

Amserau

Cwt Drama, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014

Dydd Llun 4 Awst, 17:30

Dydd Mawrth 5 Awst, 17:30

Dydd Mercher 6 Awst, 19:00

Dydd Iau 7 Awst, 17:30

Dydd Gwener 8 Awst, 17:30

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Awdur: Glesni Haf Jones

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd

Lowri Gwynn

Huw Llŷr

Victoria Pugh

Manon Wilkinson


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018