Sound Affairs

Michelangelo Drawing Blood

Dyddiadau

27 Mawrth

Prisiau

£12-£20 | Gostyngiadau: £2 i ffrwdd

Gwybodaeth ychwanegol

Yn cynnwys noethni
Oedrannau 15+
Trafodaeth cyn-sioe: 6.30yh

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae Michelangelo Drawing Blood yn cyfuno cerddoriaeth, symudiadau, dawns a ffilm er mwyn archwilio'r dyn hynod, aml-dalentog yma. Yn y cynhyrchiad hwn bydd theatr yr 21fed ganrif yn cwrdd â diwylliant yr 16eg ganrif. Mae Michelangelo Drawing Blood yn edrych ar y grymoedd a yrrodd yr athrylith hwn i greu - obsesiwn ag anatomi'r corff dynol, ymateb angerddol i'r corff gwrywaidd, a ffydd Gristnogol danbaid.

Y dawnsiwr Aaron Jeffrey sy'n chwarae rhan Michelangelo, gyda Stefano Giglioni yn cynrychioli'r dynion oedd yn modelu ar gyfer yr artist, ac a gynrychiolwyd yn nifer o'i beintiadau, ei furluniau a'i gerfluniau. Mae pum cerddor yn ymuno â'r ddau berfformiwr, sef yr uwchdenor James Hall, a phedwar offerynnwr yn chwarae'r theorbo, y recorder, y viola da gamba yn ogystal ag offerynnau taro. Byddai Michaelangelo ei hun wedi bod yn gwbl gyfarwydd â'r offerynnau hyn - ond yma byddant yn perfformio sgôr newydd gan y cyfansoddwr Charlie Barber. Bydd gwaith testunol yr artist ei hun hefyd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r set.

Sound Affairs (Salome, Boulevard of Broken Dreams) yw'r cwmni sy'n gyfrifol am y cynhyrchiad nodedig hwn, ac maent wedi bod yn creu gwaith llwyfan trawiadol ac arloesol ers ugain mlynedd bellach. Mae pob cynhyrchiad o'u heiddo yn unigryw... heblaw fod pob un darn o'u gwaith yn llwyddo i ddal dychymyg pob aelod o'r gynulleidfa pob tro.

Michelangelo Drawing Blood - Cerddoriaeth

Darganfod mwy... Sound Affairs

@sound_affairs
#michaelangelodb

Amserau

Michelangelo Drawing Blood - Theatr 1  
Dydd Mawrth 26 Mawrth 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cerddoriaeth: Charlie Barber

Symudiad a Dawns: Andy Howitt

Ffilm a Ffotograffiaeth: Barnaby Dicker


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018