Theatr Bara Caws

Difa

Difa main

Dyddiadau

17 - 19 Tachwedd, 7.30pm

Prisiau

£15
Gostyngiadau: £13
Dan 25: Haner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Cast: Bethan Dwyfor, Rhodri Evan, Catrin Mara, Llion Williams
Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd

Addas i rai 16+ Defnyddir iaith gref

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Drama newydd heriol gan enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014.

Drama ingol, ddoniol a phersonol, sy'n cynnig cyfle i grio a chwerthin crio, yn aml ar yr un pryd. Yn ôl y dramodydd, "Y ffordd orau i galon ddwys yw chwerthin trwy'r bol", ac mae Difa yn mynd â ni o'r dwys i'r doniol ar helter-sgelter o emosiynau.

Mae'r ddrama'n digwydd ym mhen Oswald Pritchard, cyfieithydd, wrth iddo ymylu ar glogwyn gwallgofrwydd. Mae Os wedi colli ei waith, ac yn ofni colli cariad ei wraig, Mona. Cawn fynd yn ei gwmni i weld ei gyn-fos Peter a'r seiciatrydd Dr King, a chael cipolwg ar ei fywyd priodasol anghonfensiynol, wrth iddo bendilio o un emosiwn i'r llall, gan gynnig sylwadau bachog, difyr am y byd a'i bethau, a hynny mewn iaith rywiog, gref.

Mae hon yn ddrama dwy act, gydag egwyl yn y canol.

Crynodeb Saesneg cliciwch yma.

Ffotos: Christina Danholzer

Amserau

17 - 19 Tachwedd, 7.30pm

Adolygiadau

"Difa is a powerful, well structured play by an experienced screenwriter who has turned his attention to the stage with significant success." Daily Post ****

Cast a Tîm

Cast: Bethan Dwyfor, Rhodri Evan, Catrin Mara, Llion Williams

Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018