Devoted and Disgruntled

Devoted and Disgruntled

Dyddiadau

15 - 16 Medi

Prisiau

Am Ddim

 • Gwybodaeth
 • Amserau
 • Adolygiadau
 • Cast a Tîm

Gwybodaeth

 • Ydych chi wrth eich bodd â'r theatr?
 • Ydych chi’n teimlo’r cyfan yn rhwystredig?
 • Ydych chi’n teimlo nad oes llais gan gynulleidfaoedd?
 • Ydych chi’n teimlo fel eich bod chi ar ymylon eich proffesiwn eich hun?
 • Ydych chi newydd ddechrau arni ac angen cefnogaeth?
 • Ydych chi wedi bod yn y proffesiwn ers blynyddoedd ac wedi colli’r brwdfrydedd?
 • Ydi Cymru’n cael ei hepgor o’r trafodaethau bob tro?
 • Ydych chi fel arfer yn arswydo wrth feddwl am drafodaethau a chyfarfodydd?
 • Ydych chi am weld pethau’n newid?

Yn 2012, am y tro cyntaf erioed, mae yna gyfle i chi gymryd rhan mewn sgwrs genedlaethol unigryw.

Sbardun Sioe Deithiol Devoted and Disgruntled oedd y ceisiadau niferus a ddaeth i law yn gofyn am i’r sgyrsiau hyn estyn y tu hwnt i Lundain, ac ymgysylltu â phob rhan o’r Deyrnas Unedig. Felly, fel rhan o’r Olympiad Diwylliannol, rydyn ni ar daith, ac yn cynnal sioeau teithiol D&D mewn ugain o leoliadau gwahanol ar draws y wlad. Rydyn ni’n mynd ar-lein hefyd, gan lansio gwefan D&D ryngweithiol newydd, a fydd yn cofnodi’r holl ddigwyddiadau D&D ac yn eu cysylltu.

Ym myd theatr, fel gyda chymaint o bethau eraill, mae’n gallu teimlo fel bod yr agenda wedi cael ei osod, ac mai “nhw” di-wyneb, anghyraeddadwy sy’n gwneud y penderfyniadau. Rydyn ni’n aros iddyn "nhw" siarad am yr hyn sydd angen ei drafod yn ein barn ni, ac iddyn “nhw" ddatrys ein problemau. Wel, meddyliwch! Dydyn “nhw” ddim yn mynd i fod yn gwneud unrhyw beth. Ond fe allwch chi, a D&D yw’r lle i ddechrau. Felly os oes unrhyw gwestiynau y dylid eu holi yn eich barn chi, prosiectau yr hoffech chi gael cefnogaeth ar eu cyfer, pethau yr ydych chi am eu gweld yn newid, ymunwch ag Improbable dros yr haf ar Sioe Deithiol Devoted & Disgruntled 2012, mewn sgwrs a allai ail-greu tirwedd theatr. Dyma gyfle unigryw i chi gael llais ac i ni wrando ar ein gilydd, wyneb yn wyneb ac ar-lein, yn lleol ac yn genedlaethol. Ymunwch â ni a gadewch i ni gydweithio i wella theatr a chreu theatr well.

Gwahoddiad gan Chris Ricketts, Cyfarwyddwr, Sherman Cymru:

Saith mis wedi i ni ailagor, mae’n amserol iawn ein bod ni’n trosglwyddo ein hadeilad i ddwylo D&D ar gyfer y dadlau a’r trafod y mae’n eu cynrychioli. Rydyn ni angen ecoleg theatr sy’n dathlu’r hyn y mae’n ei wneud yn dda ac sydd â’r hyder i’w ailddyfeisio’i hun ar gyfer y dyfodol. Mae’r llanw’n troi, daw lleisiau ffres a thaer i’r clyw, mae modelau newydd yn datblygu ar gyfer ymgysylltu â phobl ac mae ein cynulleidfaoedd yn parhau i ysu am brofiadau cofiadwy sy’n rhoi ystyr i’w bywydau.

Gyda’r addewid y bydd strategaethau ariannu yn newid ac yn datblygu o’n cwmpas dros y misoedd nesaf, mae’n bryd cael penwythnos gonest a di-flewyn-ar-dafod o gwmni da, adfyfyrio didwyll a syniadau campus. Dewch i ymuno â ni.

Amserau

Devoted and Disgruntled

Dydd Sadwrn 15 Medi 10yb - 7yh
Dyss Sul 16 Medi 10yb - 5yh

 

Cofrestrwch nawr

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ddoe croesawom y cast a'r tîm creadigol ar gyfer Alice in Wonderland, gyda phob un ohonynt yn hanu o Gymru neu yn b… https://t.co/Hg9KMF07nN
Tue, 23 Oct 2018