Theatr Bara Caws

Cyfaill | Te yn y Grug

Cyfail13

Dyddiadau

4 & 5 Hydref

Prisiau

£12
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Hyd y perfformiad: tua 2.5 awr gydag egwyl
Iaith y perfformiad: Cymraeg
Trafodaeth wedi-sioe:4 Hydref


  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Dwy ddrama yn canolbwyntio ar gyfnod penodol ym mywyd a gwaith Kate Roberts, un o sêr amlycaf ein traddodiad llenyddol.

Cyfaill - Francesca Rhydderch

Archwilia’r ddrama deimladwy hon un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus ym mywyd yr awdur, wrth iddi geisio ymdopi â marwolaeth anhymig ei gŵr, ei dyledion cynyddol, a'i chais i ail-ddarganfod ei chreadigrwydd.

Te yn y Grug - Addasiad gan Manon Wyn Williams

Addasiad newydd o un o hoff lyfrau 'Brenhines ein Llên'. Straeon am dyfu i fyny ac am golli diniweidrwydd, am blentyn yn ceisio deall cymhlethdod y byd a'i bobl, ac am dderbyn bod dadrithiad yn rhan o fywyd.

Dalfyriad Saesneg | English Synopsis

@theatrbaracaws

Amserau

Cyfaill | Te yn y Grug - Theatr 2  
Dydd Gwener 4 Hydref 7.45yh
Dydd Sadwrn 5 Hydref 7.45yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd

Cynllunydd: Emyr Morris-Jones

Gwisgoedd: Lois Prys

Sain: Berwyn Morris-Jones

Goleuo: Tomos Moore Cast:

Carys Gwilym, Morfudd Hughes, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Manon Wilkinson


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018