UCAN

Cwmni Da

Good Company_Main

Dyddiadau

2 Medi, 7.30pm

Prisiau

Am ddim

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r tocynnau am ddim ac byddant ar gael ar sail y cyntaf i'r felin
trwy e-bostio info@ucanproductions.org
neu ffonio 02920 870554 neu 07812 051815

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae CWMNI DA yn berfformiad theatr arloesol a gwreiddiol, sy'n archwilio'r berthynas rhwng gweithredoedd caredigrwydd a gweithredoedd sy'n achosi poen. Wedi'i ddatblygu gan Prosiect ‘The Art of Kindness’, crëwyd y darn theatr gyffrous hon o 30 o gyfweliadau a gofnodwyd mewn bywyd go iawn. Mae'r rhain wedi cael eu darparu'n ddewr gan y rhai sydd wedi dioddef camwahaniaethu bob dydd a throsedd casineb anabledd a'r rhai sydd wedi profi gweithredoedd caredigrwydd sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'w bywydau.

Gan gymryd ymagwedd unigryw, Aelodau UCAN, fel 'Playmakers', recordiadau sain a ddefnyddiwyd o storïau go iawn pobl a'u geiriau gwirioneddol i greu'r testun sain, yn hytrach na thestun chwarae, ysgrifenedig. Dyma sgript sain gyntaf y sefydliad erioed ac mae'r cynhyrchiad yn archwilio ac yn chwarae gyda'r sain a'r gair llafar. Gyda chymorth dramorydd a dyfeisiwr proffesiynol Dinos Aristidou a Chyfarwyddwr Artistig Bernie Latham, mae cyfranwyr a chwaraewyr yn archwilio confensiynau theatr ar lafar ac wedi datblygu dull gweithredu a pherfformiad sy'n hygyrch.

Datblygwyd y prosiect mewn ymateb i gais uniongyrchol gan Undeb Llafur y Gymuned ac yn arbennig aelodau Cymreig y Cynghrair Cenedlaethol Deillion ac Anabl (NLBD) ac fe'i cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae UCAN Productions yn sefydliad celfyddydau perfformio ar gyfer pobl ifanc ddall a rhannol ddall a'u ffrindiau. www.ucanproductions.org

Mae'r tocynnau am ddim ac byddant ar gael ar sail y cyntaf i'r felin trwy e-bostio info@ucanproductions.org neu ffonio 02920 870554 neu 07812 051815

Amserau

2 Medi, 7.30pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018