Theatr y Sherman

Calon Caerdydd

Heart of Cardiff

Dyddiadau

8 Hyd - 10 Rhag

Prisiau

Am Ddim

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae ein dinas yn llawn rhyfeddodau.

Mae’n bosib byw mewn dinas a’i charu, ond fe all y ddinas honno eich synnu o hyd. Tra fod ein drysau ar gau dros dro, rydym yn mynd i ddathlu ein dinas anhygoel gyda deg profiad theatr clywedol byr. Bydd pob profiad yn cipio eich dychymyg ac yn mynd a chi ar antur ar draws Caerdydd. Fe glywch chi straeon gwir ac anghredadwy o’r gorffennol, nad oeddech chi erioed yn gwybod amdanynt. Byddwch yn darganfod cyfrinachau dirgel sy’n bodoli mewn llefydd cyfarwydd. Byddwch yn cyfarfod â phobl eithriadol ac yn archwilio Caerdydd fel petai’n ddinas ddieithr. Felly yr Hydref hwn, rhowch eich clustffonau ymlaen, caewch eich llygaid a dewch i brofi Calon Caerdydd.

Bydd y deg stori yn cael eu dweud gan awduron o bob rhan o’r ddinas, gan gynnwys enwau cyfarwydd, awduron sy’n datblygu a rhai sy’n ysgrifennu am y tro cyntaf: Claire Boot, Emma Cooney, Emily Garside, Tim Green, Kyle Lima, Hannah McPake, Nia Morais, Mali Ann Rees, Owen Thomas ac Aled Wyn Thomas.

Gwnaed Calon Caerdydd yn bosib drwy nawdd gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a The Moondance Foundation.

Darganfod mwy am awduron Calon Caerdydd:

Claire Boot

Ganwyd Claire Boot yng Nghaerdydd ac fe astudiodd hi ym Mhrifysgol Birmingham, gan ennill Gradd Meistr mewn Llenyddiaeth Saesneg. Mae ei sgriptiau wedi ymddangos yn SEEN yn The Other Room a'r Significant Other Festival yn yr Oldham Coliseum, yn ogystal a chynyrchiadau cymunedol a theatr mewn addysg yn Birmingham, Llundain a Gwlad yr Haf. Mae rhyddiaith ffuglennol Claire wedi ei gyhoeddi yn antholegau National Flash Fiction Day a Gwobr Flash Fiction Caerfaddon, ac mae hi wedi ysgrifennu a recordio barddoniaeth ar gyfer Big Start Assemblies a Dawns i Bawb. Mae Claire hefyd yn darparu gweithdai mewn ysgolion cynradd ar gyfer Ffordd Pererindod Penrhys, sy’n lwybr cerdded hanesyddol 21 milltir o hyd, rhwng Cadeirlan Llandaf yng Nghaerdydd a Phenrhys yn y Rhondda. Yn ystod y cyfnod clo, cafodd ei chomisiynu gan Llenyddiaeth Cymru i greu Write at Home, cyfres o bymtheg fideo byr gan ddefnyddio nwyddau o’r cartref i annog pobl i ysgrifennu’n greadigol.

Emma Cooney

Mae Emma yn awdur ac actor sydd ar hyn o bryd yn ei thrydedd flwyddyn yn LAMDA. Fe ysgrifennodd Emma Belly Buttons fel rhan o gyfres Theatr y Sherman DEG/TEN. Roedd hi’n awdur yn yr Young Artists Festival yn The Other Room yn 2018. Bu Emma’n aelod o Theatr Ieuenctid y Sherman a’r Sherman Players, ac fe fu hi’n Actor dan Brentisiaeth yng nghynhyrchiad Nadolig Theatr y Sherman o The Wind in the Willows yn 2017.

Emily Garside

Mae Emily yn awdur amryddawn, yn ddramodydd, newyddiadurwr ac academydd ymysg llawer mwy. Wedi hyfforddi ym Montreal a RADA, fe aeth Emily ati i gyflawni PhD oedd yn ymchwilio i ymatebion theatrig i’r argyfwng AIDS, ac esblygiad theatr LHDTCRhA+. Mae ei llyfr am Angels in America yn cael ei gyhoeddi gan McFarland, and mae hi hefyd yn gweithio ar ail lyfr am sioe gerdd Jonathan Larson, Rent. Fel dramodydd mae Emily wedi cynhyrchu gwaith gyda Clock Tower Theatre Company, Dirty Protest Theatre, The Other Room a The Arena Theatre Wolverhampton ble mae hi’n awdur ar gyfer gwyl theatr 14/48 yno.

Tim Green

Astudiodd Tim yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ond fe ysgrifennodd ei ddrama gyntaf ar gyfer Radio 4 ar ôl iddo adael yr ysgol. Cyrhaeddodd ei ail ddrama y rhestr fer ar gyfer Gwobr Drama Orau y Writers Guild. Mae nawr yn ysgrifennu, cyfarwyddo a chreu ffilmiau a chyfresi dogfen. Mae ei brosiectau’n cynnwys Revolutions (Netflix); Stephen Fry’s Last Chance To See (BBC2); Scott’s Hut In The Antarctic (BBC2); Call Centre (BBC3 / BBC1). Yn ddiweddar mae Tim wedi creu cyfres am Lady Jane ar gyfer BBC4, ffilm am y protestiadau gwrth-apartheid gyda Syr Gareth Edwards a ffilm ar gyfer BBC1 am Lily Rice, yr athletwraig o Sir Benfro sy’n defnyddio cadair olwyn.

Kyle Lima

Mae Kyle Lima yn Actor, Awdur a Chyfarwyddwr o Gaerdydd a raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae gyrfa Kyle wedi ei arwain at weithio yn y theatr, ar deledu a ffilm ac mae’n artist cyswllt yn Theatr y Sherman a gyda Theatr Iolo. Bu Kyle yn rhan o BBC Writersroom 2019 ac mae wedi ysgrifennu ar gyfer menter Sky, SkyArts ART50.

Mae credydau actio llwyfan Kyle yn cynnwys: Muscle (Chapter); A Midsummer Night’s Dream (Bristol Old Vic, Barbican Centre a Kennedy Centre USA); World Cup Final 1966 (Bristol Old Vic); The Last Mermaid (Gwyl y Llais - Canolfan Mileniwm Cymru); The Little Match Girl (Shakespeare’s Globe); Tristan & Yseult (Shakespeare’s Globe, Bristol Old Vic a Theatr Clwyd); The Motherf**ker with the Hat (Theatr y Sherman a’r Tron Theatre); Peter Pan (Regent’s Park Open Air Theatre).

Mae ei gredydau teledu yn cynnwys: Merlin, Doctors, Gavin and Stacey Christmas Special 2019.

Mae ei gredydau ffilm yn cynnwys: Burn Burn Burn, Pink Wall.

Hannah McPake

Mae Hannah yn berfformiwr a gwneuthurwr theatr, sy’n dod yn wreiddiol o Gaeredin ond nawr wedi'i lleoli yng Nghaerdydd. Mae hi’n Gyd-Gyfarwyddwr Gagglebabble ac yn Artist Cyswllt i Theatr Iolo. Mae ei chredydau ysgrifennu yn cynnwys: Genesis fel rhan o waith Ymchwil a Datblygu 12 Plays of Christmas yn The Other Room, a chyd-awdur The Forsythe Sisters a Double Vision (gyda Lucy Rivers) ar gyfer Gagglebabble.

Mae ei gwaith blaenorol ar gyfer Theatr y Sherman (fel perfformiwr) yn cynnwys: Alice in Wonderland; The Wind in the Willows; Cinders; Plum (…and me, Will!); Maudie’s Rooms.

Nia Morais

Mae Nia yn awdur o Gaerdydd sydd a gwreiddiau yng Nghymru a Chape Verde, ac mae hi hefyd yn siaradwraig dros amrywiaeth ac addysg. Fe wnaeth hi raddio yn 2020 gyda Gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Caerdydd. Yn ei gwaith ysgrifennu mae hi ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ffantasi, arswyd a hunaniaeth LHDTCRhA+. Mae ei gwaith wedi cael ei gyhoeddi yn y gorffennol yn The Ghastling.

Mali Ann Rees

Mae Mali yn actores ddwyieithog o Gaerdydd ac fe hyfforddwyd hi yn Ysgol Actio East 15. Ers iddi raddio yn haf 2017 mae Mali wedi gweithio ar nifer o gynyrchiadau teledu a theatr. Dechreuodd Mali ei gyrfa yn chwarae Ffion yng nghynhyrchiad Severn Screen o’r ddrama drosedd ddwyieithog Craith/Hidden ar gyfer BBC/S4C. Ers hynny mae hi wedi ymddangos yn Penblwydd Poenus Pete gyda Theatr Iolo, Worlds Apart in War gyda Theatr Clwyd ac Y Cylch Sialc gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Mae ei chredydau teledu mwyaf diweddar yn cynnwys chwarae rhan Siriol yn Merched Parchus ar gyfer S4C, ac ymddangos yn nrama gomedi BBC 1, Tourist Trap. Er iddi ysgrifennu ers blynyddoedd, hwn yw darn cyntaf cyhoeddus Mali, ond nid yr un olaf gobeithio!

Owen Thomas

Mae Owen yn ddramodydd sydd wedi ennill sawl gwobr, ac mae ei ddramâu yn cynnwys The Wood a Grav ar gyfer Theatr y Torch, ble mae’n Artist Cyswllt. Mae Grav wedi teithio’n helaeth, ac wedi bod yn llwyddiannus yn Llundain, Washington ac Efrog Newydd yn ogystal a chael un perfformiad arbennig ar gyfer Tîm Rygbi Cenedlaethol Cymru cyn eu buddugoliaeth yn erbyn Lloegr yng Ngemau’r Chwe Gwlad 2019.

Fe wnaeth ei ddrama Richard Parker ennill gwobr y Sioe Ryngwladol Orau yn Ngwyl Ymylol Hollywood, Los Angeles 2012. Yn 2019, cafodd ei gomisiwn Americanaidd cyntaf, West, ei berfformio am y tro cyntaf yn Milwaukee, a’r gynulleidfa ar ei thraed. Fe wnaeth West deithio ar draws Cymru yn y Gwanwyn eleni, gyda pherfformiadau yn Llundain ac Efrog Newydd hefyd. Owen yw un hanner ‘Bale and Thomas’ gyda Gareth John Bale. Maent wedi treulio’r cyfnod clo yn ysgrifennu a chyfarwyddo dramâu radio misol ar gyfer Theatrau RCT, ac Isolationship, drama arlein. Fe ysgrifennodd Owen Who Runs Towards a Fire? fel rhan o’r gyfres DEG/TEN i Theatr y Sherman.

Aled Wyn Thomas

Mae Aled wedi bod yn rhan o’r gymuned greadigol yng Nghaerdydd ers dros ddeng mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi cydweithio gyda National Theatre Wales, Leeway Productions a Tin Shed Theatre Co.

Mae ei waith ysgrifennu wedi ei ysbrydoli gan brofiadau pobl, cysylltiadau emosiynol a’r prif beth arall mae’n angerddol amdano - pêl droed.

Fel perfformiwr, mae wedi ymddangos yn The Other Room, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman. Mae ei gredydau teledu yn cynnwys Y Pris, Caerdydd, Rownd a Rownd a Pobol y Cwm.

Mae ein ffynonellau incwm wedi diflannu.Cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad i’n helpu ni i barhau i wasanaethu cymunedau, cynulleidfaoedd ac artistiaid yng Nghaerdydd a thu hwnt.

 

Cyfrannu Trwy Tecst

I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450

I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450

I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450

Bydd cost y neges yn cynnwys eich cyfraniad a phris un tecst arferol.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Chwilio am damaid o theatr i wylio dros y penwythnos? Mae Winners gan @NovatheatreNova ar gael ar-lein tan 30 Medi.… https://t.co/H7b6OOjVJ9
Fri, 25 Sep 2020