Theatr y Sherman

Bocs Set Calon Caerdydd

HoC Box Set

Dyddiadau

5 - 19 Chwe

Prisiau

Am Ddim

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Beth bynnag rydych chi'n ei wneud, ble bynnag yr ydych chi, mae gennym ni straeon ar eich cyfer chi

Deg drama fer a rhaglenni dogfen i wrando arnyn nhw nawr AM DDIM. Gallwch wrando ar Calon Caerdydd, Bocs Set Theatr y Sherman ymhle bynnag y cewch eich podlediadau neu ar heartofcardiff.co.uk ac AM Cymru tan Chwefror 19.

Mae Bocs Set Calon Caerdydd yn dod a deg drama sain a rhaglen ddogfen ynghyd, i ddathlu ein dinas anhygoel a'i phobl. Bydd cyfle i chi gwrdd â chi heddlu cyntaf a mwyaf blaenllaw Caerdydd, arwr o’r byd bocsio, pobl sy’n creu newid, cymeriadau lliwgar a ffrindiau. Byddwch yn darganfod lleisiau a safbwyntiau newydd. Byddwch yn clywed yn uniongyrchol gan bobl o bob rhan o gymuned LHDTCRhA+ Caerdydd a chefnogwyr pêl-droed angerddol. Rhowch eich clustffonau ymlaen, caewch eich llygaid, a phrofwch Galon Caerdydd.

Gwnaethpwyd Calon Caerdydd yn bosibl trwy nawdd gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Moondance.

Darganfod mwy am awduron Calon Caerdydd a'u profiadau theatr glywedol:

Mr Carlos De Pass gan Kyle Lima

Tre-biwt. “Peidiwch byth â gadael i unrhyw un eich gwneud yn garcharor yn eich croen.”

Mae Kyle Lima yn dychmygu cyfarfyddiad ysbrydoledig â ffigwr arloesol o'r gymuned ddu ac arwr anhysbys Caerdydd, yn ei ddrama Mr Carlos De Pass.

Gyda’i or-ŵyr yn wynebu hiliaeth, mae Carlos De Pass yn rhannu stori anhygoel ond gwir ei ddioddefaint fel carcharor yn yr Ail Ryfel Byd a’r hyn a ddysgodd. Mae angen i ni i gyd glywed yr hyn sydd gan Carlos i'w ddweud ar hyn o bryd.

Mae Kyle Lima yn Actor, Awdur a Chyfarwyddwr o Gaerdydd a raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae gyrfa Kyle wedi ei arwain at weithio yn y theatr, ar deledu a ffilm ac mae’n artist cyswllt yn Theatr y Sherman a gyda Theatr Iolo. Bu Kyle yn rhan o BBC Writersroom 2019 ac mae wedi ysgrifennu ar gyfer menter Sky, SkyArts ART50.

Mae credydau actio llwyfan Kyle yn cynnwys: Muscle (Chapter); A Midsummer Night’s Dream (Bristol Old Vic, Barbican Centre a Kennedy Centre USA); World Cup Final 1966 (Bristol Old Vic); The Last Mermaid (Gwyl y Llais - Canolfan Mileniwm Cymru); The Little Match Girl (Shakespeare’s Globe); Tristan & Yseult (Shakespeare’s Globe, Bristol Old Vic a Theatr Clwyd); The Motherf**ker with the Hat (Theatr y Sherman a’r Tron Theatre); Peter Pan (Regent’s Park Open Air Theatre). Mae ei gredydau teledu yn cynnwys: Merlin, Doctors, Gavin and Stacey Christmas Special 2019. Mae ei gredydau ffilm yn cynnwys: Burn Burn Burn, Pink Wall.

Goodbye Memory Lane gan Emma Cooney

Mae Sue ar fîn camu i fywyd newydd. Ond mae ‘na amser i fynd am dro trwy'r Mynydd Bychan unwaith eto.

Yn Y Mynydd Bychan lle rydyn ni'n dilyn Sue wrth iddi gerdded o amgylch ei chymdogaeth am y tro olaf. Mae stori gynnes a thyner Emma Cooney, Goodbye Memory Lane, yn ystyried y bywyd rydyn ni'n ei adael ar ei ôl wrth adael cartref ac yn rhagweld y dyfodol newydd sy'n aros amdanom. Gellir mwynhau Goodbye Memory Lane yn unrhyw le, ond gellir ei ddefnyddio hefyd fel canllaw clywedol i ddilyn ôl troed Sue trwy'r Mynydd Bychan.

Mae Emma yn awdur ac actor sydd ar hyn o bryd yn ei thrydedd flwyddyn yn LAMDA. Fe ysgrifennodd Emma Belly Buttons fel rhan o gyfres Theatr y Sherman DEG/TEN. Roedd hi’n awdur yn yr Young Artists Festival yn The Other Room yn 2018. Bu Emma’n aelod o Theatr Ieuenctid y Sherman a’r Sherman Players, ac fe fu hi’n Actor dan Brentisiaeth yng nghynhyrchiad Nadolig Theatr y Sherman o The Wind in the Willows yn 2017.

Peerless gan Owen Thomas

Mynwent Cathays. Awr ddewiniol. Mae bywyd Kirsty ar y dibyn, ond mae cyfarfyddiad annisgwyl yn rhoi’r cryfder iddi ymladd yn ôl.

Mae angen lle i feddwl ar Kirsty ac mae hi’n ei chael ei hun ym Mynwent Cathays. Mae hi’n cwrdd â Bocsiwr sy’n mynd am dro yn ystod y nos, ac mae’n ei dysgu i ymladd nôl. Mae drama hwyliog Owen Thomas wedi’i ysbrydoli gan y bocsiwr chwedlonol o Gaerdydd, Peerless Jim Driscoll. Mae Owen wedi gweithio'n agos gyda Chlwb Bocsio Llanrhymni er mwyn ymchwilio i'w ddrama. Mae'r dramodydd newydd Callum Lloyd yn cael ei fentora gan Owen trwy gydol y prosiect.

Mae Owen yn ddramodydd sydd wedi ennill sawl gwobr, ac mae ei ddramâu yn cynnwys The Wood a Grav ar gyfer Theatr y Torch, ble mae’n Artist Cyswllt. Mae Grav wedi teithio’n helaeth, ac wedi bod yn llwyddiannus yn Llundain, Washington ac Efrog Newydd yn ogystal a chael un perfformiad arbennig ar gyfer Tîm Rygbi Cenedlaethol Cymru cyn eu buddugoliaeth yn erbyn Lloegr yng Ngemau’r Chwe Gwlad 2019.

Fe wnaeth ei ddrama Richard Parker ennill gwobr y Sioe Ryngwladol Orau yn Ngwyl Ymylol Hollywood, Los Angeles 2012. Yn 2019, cafodd ei gomisiwn Americanaidd cyntaf, West, ei berfformio am y tro cyntaf yn Milwaukee, a’r gynulleidfa ar ei thraed. Fe wnaeth West deithio ar draws Cymru yn y Gwanwyn eleni, gyda pherfformiadau yn Llundain ac Efrog Newydd hefyd. Owen yw un hanner ‘Bale and Thomas’ gyda Gareth John Bale. Maent wedi treulio’r cyfnod clo yn ysgrifennu a chyfarwyddo dramâu radio misol ar gyfer Theatrau RCT, ac Isolationship, drama arlein. Fe ysgrifennodd Owen Who Runs Towards a Fire? fel rhan o’r gyfres DEG/TEN i Theatr y Sherman.

Crafangau gan Nia Morais

Y Tyllgoed. Mae panther yn stelcian trwy'r coed.

Yn nrama hudolus a hyfryd Nia Morais, Crafangau, mae gan Famgu Mason ddelwedd o sut mae hi eisiau i’w hwyres edrych a phwy mae hi eisiau iddi fod. Nid oes gan Mason y dewrder i'w hwynebu, hynny yw, nes iddi gwrdd â chreadur hynod annisgwyl yn y goedwig, sy'n ei helpu i gysylltu gyda hi ei hun, a rhyddhau ei gwir hunaniaeth. Perfformir Crafangau yn y Gymraeg.

Mae Nia yn awdur o Gaerdydd sydd a gwreiddiau yng Nghymru a Chape Verde, ac mae hi hefyd yn siaradwraig dros amrywiaeth ac addysg. Fe wnaeth hi raddio yn 2020 gyda Gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Caerdydd. Yn ei gwaith ysgrifennu mae hi ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ffantasi, arswyd a hunaniaeth LHDTCRhA+. Mae ei gwaith wedi cael ei gyhoeddi yn y gorffennol yn The Ghastling.

Bratiaith gan Mali Ann Rees

“Ti ddim yn ddu ti’n Gymraes.” “Actually Mam fi’n y ddau peth.”

Yn stori ddwyieithog bwerus Mali Ann Rees, Bratiaith, mae Gwawr, menyw ifanc o Gaerdydd sydd â threftadaeth gymysg yn teimlo ei bod yn cael ei dal rhwng ei dwy hunaniaeth.

Gan deimlo ei bod hi ar y tu allan yn y byd Cymreig, sy’n bennaf yn wyn, ac yn cael ei hamddifadu o wybodaeth am ei hanes du ei hun, a all Gwawr gymodi gyda’r ddau fyd, yn enwedig mewn cyfnod cythryblus?

Mae Mali yn actores ddwyieithog o Gaerdydd ac fe hyfforddwyd hi yn Ysgol Actio East 15. Ers iddi raddio yn haf 2017 mae Mali wedi gweithio ar nifer o gynyrchiadau teledu a theatr. Dechreuodd Mali ei gyrfa yn chwarae Ffion yng nghynhyrchiad Severn Screen o’r ddrama drosedd ddwyieithog Craith/Hidden ar gyfer BBC/S4C. Ers hynny mae hi wedi ymddangos yn Penblwydd Poenus Pete gyda Theatr Iolo, Worlds Apart in War gyda Theatr Clwyd ac Y Cylch Sialc gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Mae ei chredydau teledu mwyaf diweddar yn cynnwys chwarae rhan Siriol yn Merched Parchus ar gyfer S4C, ac ymddangos yn nrama gomedi BBC 1, Tourist Trap. Er iddi ysgrifennu ers blynyddoedd, hwn yw darn cyntaf cyhoeddus Mali, ond nid yr un olaf gobeithio!

See For Yourself gan Claire Boot

Weithiau mae'n rhaid i chi ddarganfod yr hanes, er mwyn gweld llefydd yn iawn.

Mae drama ffraeth Claire Boot yn ein cludo yn ôl i 1998 i archwilio y berthynas hanesyddol rhwng Caerdydd a’r Cymoedd mewn modd chwareus. Wrth i’r wawr dorri ar ddatganoli, mae’r ddrama’n gofyn beth oedd yn ei olygu i fod yn Gymro, i fod o'r brifddinas ac i fod o'r Cymoedd.

Ganwyd Claire Boot yng Nghaerdydd ac fe astudiodd hi ym Mhrifysgol Birmingham, gan ennill Gradd Meistr mewn Llenyddiaeth Saesneg. Mae ei sgriptiau wedi ymddangos yn SEEN yn The Other Room a'r Significant Other Festival yn yr Oldham Coliseum, yn ogystal a chynyrchiadau cymunedol a theatr mewn addysg yn Birmingham, Llundain a Gwlad yr Haf. Mae rhyddiaith ffuglennol Claire wedi ei gyhoeddi yn antholegau National Flash Fiction Day a Gwobr Flash Fiction Caerfaddon, ac mae hi wedi ysgrifennu a recordio barddoniaeth ar gyfer Big Start Assemblies a Dawns i Bawb. Mae Claire hefyd yn darparu gweithdai mewn ysgolion cynradd ar gyfer Ffordd Pererindod Penrhys, sy’n lwybr cerdded hanesyddol 21 milltir o hyd, rhwng Cadeirlan Llandaf yng Nghaerdydd a Phenrhys yn y Rhondda. Yn ystod y cyfnod clo, cafodd ei chomisiynu gan Llenyddiaeth Cymru i greu Write at Home, cyfres o bymtheg fideo byr gan ddefnyddio nwyddau o’r cartref i annog pobl i ysgrifennu’n greadigol.

See You Later, Meunier gan Aled Wyn Thomas

Caerdydd, Gorffennaf 2016. Dinas yn uno ar un noson anhygoel.

Nid yw pêl-droed yn ddim heb ei gefnogwyr ac mae gan y gêm hardd hon y pŵer i ddod â phobl ynghyd. Bydd Aled Wyn Thomas yn dod â straeon cefnogwyr i’r amlwg, ar y daith i fuddugoliaeth Cymru dros Wlad Belg yn rownd yr wyth olaf UEFA Ewro 2016 yn y rhaglen ddogfen ddwyieithog ddifyr See You Later Meunier.

Mae Aled wedi bod yn rhan o’r gymuned greadigol yng Nghaerdydd ers dros ddeng mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi cydweithio gyda National Theatre Wales, Leeway Productions a Tin Shed Theatre Co.

Mae ei waith ysgrifennu wedi ei ysbrydoli gan brofiadau pobl, cysylltiadau emosiynol a’r prif beth arall mae’n angerddol amdano - pêl droed.

Fel perfformiwr, mae wedi ymddangos yn The Other Room, Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman. Mae ei gredydau teledu yn cynnwys Y Pris, Caerdydd, Rownd a Rownd a Pobol y Cwm. Mae ein ffynonellau incwm wedi diflannu.Cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad i’n helpu ni i barhau i wasanaethu cymunedau, cynulleidfaoedd ac artistiaid yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Centre Stage: Stories of Cardiff's LGBTQIA+ Community gan Emily Garside

Beth yw cymuned mewn gwirionedd?

Yn y rhaglen ddogfen graff a chynhwysfawr hon, mae Emily Garside yn adrodd hanes ei archwiliad personol am gymuned lle mae'n teimlo ei bod yn perthyn. Wrth iddi ailedrych ar eiliadau pwysig yn ei bywyd hyd yn hyn, mae Emily yn cwrdd â phobl eraill o bob rhan o gymuned LHDTCRhA+ Caerdydd sy'n rhannu eu profiadau unigol eu hunain. Mae Center Stage yn dathlu ein cysylltiadau ag eraill a'r bobl sydd, gyda’i gilydd yn creu cymuned.

Mae Emily yn awdur amryddawn, yn ddramodydd, newyddiadurwr ac academydd ymysg llawer mwy. Wedi hyfforddi ym Montreal a RADA, fe aeth Emily ati i gyflawni PhD oedd yn ymchwilio i ymatebion theatrig i’r argyfwng AIDS, ac esblygiad theatr LHDTCRhA+. Mae ei llyfr am Angels in America yn cael ei gyhoeddi gan McFarland, and mae hi hefyd yn gweithio ar ail lyfr am sioe gerdd Jonathan Larson, Rent. Fel dramodydd mae Emily wedi cynhyrchu gwaith gyda Clock Tower Theatre Company, Dirty Protest Theatre, The Other Room a The Arena Theatre Wolverhampton ble mae hi’n awdur ar gyfer gwyl theatr 14/48 yno.

Rodney and the Shrieking Sisterhood gan Hannah McPake

Mae hi wedi bod yn noson galed ar balmentydd Fictoraidd Caerdydd. Rydw i wedi bod yn gweithio fel ci. Oherwydd fy mod i'n un.

Ewch ar antur i ganol y ddinas i gwrdd â Rodney - ci heddlu cyntaf a phennaf Caerdydd. Mae'n dditectif caled a chyflym - ar bedair coes! Bydd Rodney yn ein harwain ar antur wefreiddiol a ysgrifennwyd gan Hannah McPake ar draws Caerdydd Fictoraidd.

Mae Hannah yn berfformiwr a gwneuthurwr theatr, sy’n dod yn wreiddiol o Gaeredin ond nawr wedi'i lleoli yng Nghaerdydd. Mae hi’n Gyd-Gyfarwyddwr Gagglebabble ac yn Artist Cyswllt i Theatr Iolo. Mae ei chredydau ysgrifennu yn cynnwys: Genesis fel rhan o waith Ymchwil a Datblygu 12 Plays of Christmas yn The Other Room, a chyd-awdur The Forsythe Sisters a Double Vision (gyda Lucy Rivers) ar gyfer Gagglebabble.

Mae ei gwaith blaenorol ar gyfer Theatr y Sherman (fel perfformiwr) yn cynnwys: Alice in Wonderland; The Wind in the Willows; Cinders; Plum (…and me, Will!); Maudie’s Rooms.

Tim Green

Yn Haf 1974 cychwynnodd chwyldro yng Nghaerdydd.

Pan mae Alan Duncan, claf yn ysbyty Trelái, yn taro ar fywyd myfyriwr o’r enw Jim Mansell, mae'n arwain at gyfres o ddigwyddiadau a chwyldro ym myd gofal. Aeth Jim a'i gyd-fyfyrwyr ymlaen i gyd-fyw gyda chleifion ysbyty mewn tŷ yn agos at y Sherman.

Gyda'i gilydd fe wnaethant rywbeth a dybiwyd yn amhosibl, a phrofi nad syniad mewn papurau academaidd yn unig oedd byw â chymorth yn y gymuned, gallai’r syniad wirioneddol weithio a newid bywydau. Yn Housemates, mae Tim Green yn adrodd y stori ryfeddol hon am gyfeillgarwch a Roc a Rôl yng Nghaerdydd.

Mae Housemates yn bartneriaeth rhwng Theatr y Sherman a Hijinx.

Astudiodd Tim yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ond fe ysgrifennodd ei ddrama gyntaf ar gyfer Radio 4 ar ôl iddo adael yr ysgol. Cyrhaeddodd ei ail ddrama y rhestr fer ar gyfer Gwobr Drama Orau y Writers Guild. Mae nawr yn ysgrifennu, cyfarwyddo a chreu ffilmiau a chyfresi dogfen. Mae ei brosiectau’n cynnwys Revolutions (Netflix); Stephen Fry’s Last Chance To See (BBC2); Scott’s Hut In The Antarctic (BBC2); Call Centre (BBC3 / BBC1). Yn ddiweddar mae Tim wedi creu cyfres am Lady Jane ar gyfer BBC4, ffilm am y protestiadau gwrth-apartheid gyda Syr Gareth Edwards a ffilm ar gyfer BBC1 am Lily Rice, yr athletwraig o Sir Benfro sy’n defnyddio cadair olwyn.

 

Mae ein ffynonellau incwm wedi diflannu.Cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad i’n helpu ni i barhau i wasanaethu cymunedau, cynulleidfaoedd ac artistiaid yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Cyfrannu Trwy Tecst

I gyfrannu £5 tecstiwch SHERMAN 5 i 70450

I gyfrannu £10 tecstiwch SHERMAN 10 i 70450

I gyfrannu £15 tecstiwch SHERMAN 15 i 70450

Bydd cost y neges yn cynnwys eich cyfraniad a phris un tecst arferol.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021