Frân Wen

Anweledig

anweledig_main

Dyddiadau

12 & 13 Mawrth 2019
7.00yh

12 Mawrth
10.00yb

Prisiau

£15
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: £10

Gwybodaeth ychwanegol

14+

Hyd y berffomiad: 75 munud (dim egwyl)

BSL: 12 Mawrth, 7.00yh

Trafodaeth wedi-sioe: 12 Mawrth, 7.00yh

Bydd y perfformiad hwn yn gynnwys y defnydd o darth

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae gwella’n beth blêr...

Mae cynhyrchiad cignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy'n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â'r salwch anweledig.

Dilynwn ornest bersonol Glenda wrth iddi brofi gwellhad a mentro i fywyd tu hwnt i’r ysbyty. Sut mae hi, ei theulu a’i ffrindiau yn ymdopi â realiti’r gwellhad? Oes goleuni ym mhen draw’r twnnel?

Dyma cyfanwaith cyfres afaelgar Aled Jones Williams sydd wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych yng Ngogledd Cymru.

“…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.” Elinor Gwynn yn trafod Anweledig ar raglen Dewi Llwyd

 

Dysgwyr

Mae pecyn dysgwyr ar gael i'w lawrlwytho yma sy'n cynnwys crynodeb o’r golygfeydd a geirfa.

 

Ysgolion

Mae pecyn adnoddau creadigol ar gael i'w lawrlwytho yma

Amserau

Dydd Mawrth 12 Mawrth 10.00yb
Dydd Mawrth 12 Mawrth 7.00yh
Dydd Mercher 13 Mawrth 7.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan Aled Jones Williams

Cyfarwyddwr Sara Lloyd

Cast Ffion Dafis


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

https://t.co/O6j6IIkGjy
Mon, 01 Jun 2020