Frân Wen

Anweledig

anweledig_main

Dyddiadau

12 & 13 Mawrth 2019
7.00yh

12 Mawrth
10.00yb

Prisiau

£15
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: £10

Archebwch ar lein nawr

Gwybodaeth ychwanegol

14+

Hyd y berffomiad: 75 munud (dim egwyl)

BSL: 12 Mawrth, 7.00yh

Trafodaeth wedi-sioe: 12 Mawrth, 7.00yh

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae gwella’n beth blêr...

Mae cynhyrchiad cignoeth a dirdynnol Anweledig yn dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy'n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â'r salwch anweledig.

Dilynwn ornest bersonol Glenda wrth iddi brofi gwellhad a mentro i fywyd tu hwnt i’r ysbyty. Sut mae hi, ei theulu a’i ffrindiau yn ymdopi â realiti’r gwellhad? Oes goleuni ym mhen draw’r twnnel?

Dyma cyfanwaith cyfres afaelgar Aled Jones Williams sydd wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych yng Ngogledd Cymru.

“…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.” Elinor Gwynn yn trafod Anweledig ar raglen Dewi Llwyd

Amserau

Dydd Mawrth 12 Mawrth 10.00yb
Dydd Mawrth 12 Mawrth 7.00yh
Dydd Mercher 13 Mawrth 7.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

gan Aled Jones Williams

Llun gan Kirsten McTernan


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Os ydych heb weld #HIntoTheLight yn y Sherman gallwch eu dal ar daith o 1 Mawrth pan fyddant yn ymweld â… https://t.co/WYxIjgDJDL
Sun, 17 Feb 2019