Llwybr Papur mewn partneriaeth â Theatr y Sherman

A Night in the Clink

A Night in the Clink_main

Dyddiadau

15 – 18 Medi & 22 – 25 Medi,
6.00pm & 7.45pm

Prisiau

£25
Rhagddangosiadau: £20

Gwybodaeth ychwanegol

The Clink, Carchar Caerdydd, Ffordd Knox, Caerdydd CF24 0UG

Perfformir yn Saesneg

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

TAIR STORI NA FYDDECH CHI’N CAEL EU CLYWED FEL ARFER, WEDI’U HADRODD MEWN LLEOLIAD UNIGRYW

Cymerwch eich seddau ym Mwyty y Clink, CEM Caerdydd, am brofiad fydd yn cyffwrdd eich calon a’ch blasbwyntiau. Nid yn unig y cewch chi’r cyfle i flasu bwydlen tapas flasus wedi’i greu gan dîm cogyddol y Clink, ond byddwch hefyd yn cael straeon wedi’u gweini ar eich cyfer wedi’u hysbrydoli gan y carcharorion sy’n hyfforddi fel cogyddion a gweinyddion yn rhan o’u dedfryd. Mae’r straeon hyn wedi ymddangos wedi cyfres o weithdai gyda Thîm Clink Caerdydd. A Night in the Clink yw’r cynhyrchiad diweddaraf gan Llwybr Papur cwmni sy’n enwog am greu profiadau theatrig unigryw.

Mae’r tocyn yn cynnwys y perfformiad a bwydlen tapas – byddwn yn gofyn i chi i nodi eich gofynion dietegol wrth archebu neu yn fuan ar ôl i chi archebu eich tocyn. Bydd rhaid prynu tocynnau ar gyfer pob perfformiad o leiaf 3 diwrnod o flaen llaw.

BWYDLEN CIG

Carpaccio cig carw, creisionyn panas, pate madarch a chnau castan a bara croyw wedi’i drwytho â theim.
Dauphinoise soia, gnocchi perlysiau ac ysgwydd cig oen creisionllyd.
Mousse oren a siocled, eirinen wedi’i botsio a hufen iâ almon.

BWYDLEN LYSIEUOL/FEGAN

Carpaccio betys, creisionyn panas, pate madarch a chnau castan a bara croyw wedi’i drwytho â theim.
Dauphinoise soia, gnocchi perlysiau a seleriac wedi’i bobi’n â halen.
Brownie, eirinen wedi’i botsio a hufen iâ almon.

Amserau

Sul 15 Medi 6.00pm Rhagddangosiad Wedi Gwerthu
Sul 15 Medi 7.45pm Rhagddangosiad / BSL Tocynnau Cyfyngedig
Llu 16 Medi 6.00pm   Wedi Gwerthu
Llu 16 Medi 7.45pm   Wedi Gwerthu
Maw 17 Medi 6.00pm   Wedi Gwerthu
Maw 17 Medi 7.45pm   Wedi Gwerthu
Mer 18 Medi 6.00pm   Wedi Gwerthu
Mer 18 Medi 7.45pm   Wedi Gwerthu
       
Sul 22 Medi 6.00pm   Wedi Gwerthu
Sul 22 Medi 7.45pm   Wedi Gwerthu
Llu 23 Medi 6.00pm  BSL  
Llu 23 Medi 7.45pm  BSL Wedi Gwerthu
Maw 24 Medi 6.00pm   Tocynnau Cyfyngedig
Maw 24 Medi 7.45pm   Wedi Gwerthu
Mer 25 Medi 6.00pm   Tocynnau Cyfyngedig
Mer 25 Medi 7.45pm   Wedi Gwerthu

 

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan Matthew Bulgo, Branwen Davies & Tracy Harris

Wedi'i Chreu a'i Chyfarwyddo gan Bridget Keehan

Cast Sion Pritchard, Aled Ap Steffan & Oliver Wood


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ychydig o lefydd ar gael i ymuno â Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer tymor yr Hydref. Os hoffech chi neu rywu… https://t.co/jKkGY3Bcvj
Tue, 22 Sep 2020