Theatr

The IT image_main2

The IT

Iau 27 Chwe 2020 - Sad 29 Chwe 2020

Mae rhywbeth yn tyfu tu mewn i Grace Freemantle. Beth yw e? Pam y mae yno? A yw ei dyfodol wedi cael ei gynllunio? Efallai bod ei gorffennol yn ei dal hi nôl? A ddylai hynny fod o bwys pan mae'r byd mewn anhrefn? Anhrefn, tebyg i’r peth hwn nad...

Darllenwch fwy

Madame Ovary

Madame Ovary

Iau 05 Maw 2020

Mae'n fis Ionawr 2018. Mae Rosa Hesmondhalgh yn ysgrifennu ei haddunedau. Mae'n mynd i wrthod mynd allan â thwpsod, dechrau ymarfer ioga, ac ysgrifennu celf o safon dda iawn. Ond cyn ei bod wedi cael amser i ddileu ei hapiau canfod cariad a...

Darllenwch fwy

Tylwyth

Tylwyth

Maw 10 Maw 2020 - Gwe 13 Maw 2020

Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae'r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a...

Darllenwch fwy

Ripples

New 2020: Ripples

Iau 19 Maw 2020

Mewn canolfan adsefydlu i grwpiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae wyth o bobl yn cael eu gorfodi at ei gilydd er mwyn wynebu, ail-fyw a mynd dros drawma'r gorffennol. Nid oes ganddynt unrhyw beth yn gyffredin ond y caethiwed y maent yn brwydro yn ei...

Darllenwch fwy

Spring Awakening_main2

CBCDC: Spring Awakening

Maw 24 Maw 2020 - Sad 28 Maw 2020

Bydd ieuenctid a gwrthryfel yn ffrwydro ar y llwyfan wrth i Goleg Brenhinol Cymru gyflwyno cynhyrchiad dwys newydd o’r sioe gerdd roc ac enillydd Gwobr Tony a addaswyd o’r ddrama ddadleuol gan Frank Wedekind am y celwyddau rydym yn eu dweud wrth...

Darllenwch fwy

What a Wonderful World

What a Wonderful World

Llun 06 Ebr 2020 - Maw 07 Ebr 2020

Cyn creu unrhyw beth newydd, rhaid breuddwydio amdano. O’n gorsaf ar y lleuad, ym Môr Llonyddwch, mae gennym olygfa wych o’r Ddaear ac mae’n bryd creu un newydd fel rydyn ni’n ei wneud bob nos! Beth fyddwn ni’n ei roi ym myd yfory? Peli...

Darllenwch fwy

HH2020_main

Horrible Histories - The Worst of Barmy Britain

Mer 08 Ebr 2020 - Iau 09 Ebr 2020

Rydyn ni oll eisiau cyfarfod â phobl o’r gorffennol. Y drafferth yw bod pawb wedi marw! Felly mae’n bryd i chi baratoi eich hunain ar gyfer Horrible Histories yn fyw ar y llwyfan gyda’r sioe West End sydd erioed wedi teithio o’r blaen!

Darllenwch fwy

Enemy Image_main

An Enemy of the People

Iau 30 Ebr 2020 - Sad 16 Mai 2020

Mae Rhiannon Powell yn wyddonydd gwych, sydd wedi dychwelyd i’w thref enedigol yn y cymoedd i redeg sba moethus, a fydd yn adfywio’r dref. Ond pan mae hi’n darganfod fod ffynhonnau dwr enwog y dref wedi eu gwenwyno, ydi hi’n barod i ddweud y...

Darllenwch fwy

Milky Peaks

Milky Peaks

Mer 06 Mai 2020 - Sad 09 Mai 2020

Mae Milky Peaks, yn Eryri, yn cael ei henwebu fel “Tref Orau Prydain”, sy’n hyfryd. Ond, mae agenda asgell dde dywyll a dichellgar i’r Wobr.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae'r perfformiad o Muckers heddiw am 11.00yb wedi gwerthu allan, ond mae llond llaw o docynnau ar ôl ar gyfer y pe… https://t.co/1Ozl6Z7xGF
Wed, 19 Feb 2020