Theatr

No Limits

Dim Terfynau

Llun 26 Ebr 2021 - Llun 24 Mai 2021

Cyfres o berfformiadau ysbrydoledig gan Theatr Ieuenctid y Sherman

Darllenwch fwy

Gwrandewch

Gwrandewch!

Llun 10 Mai 2021 - Maw 20 Gor 2021

Cyfres o ddramâu a ysgrifennwyd gan gyfranogwyr Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu eleni: Martha Bright, Sophie Budd, Grace Eshel, Angharad Evans Quek, Alétte Fontaine, Olympia Koursarou, Bianca Pinto, Tom Price, Madlen Protheroe, Rain Preece, Daniel...

Darllenwch fwy

PRYD PI2

Pryd Mae’r Haf?

Iau 13 Mai 2021 - Llun 31 Mai 2021

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges. Ond pan ddaw eu dyddiau ysgol i ben, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? Wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama...

Darllenwch fwy

Merthyr Stigmatist

The Merthyr Stigmatist - Premiere Byd Digidol

Iau 27 Mai 2021 - Sad 12 Meh 2021

Mae rhywbeth anhygoel yn digwydd ym Merthyr, rhywbeth sydd y tu hwnt i bob rhesymeg. Mae Carys, disgybl 16 oed, yn dwyn y stigmata: clwyfau Crist o'r Groes. Mae Carys yn derbyn trwy ei ffydd mai dyma yw ewyllys Duw. Ond mae ei hathrawes, Siân, ar y...

Darllenwch fwy

Christmas Carol ghost_main

A Christmas Carol - I'W AILDREFNU

Gwe 26 Tach 2021 - Llun 31 Ion 2022

Caerdydd, 1843. Arian yw'r unig beth sydd gan Scrooge. Mae ganddi lawer ohono. Arian yw'r unig beth y mae erioed wedi ei gael ond nid yw wedi dod â llawenydd iddi erioed. Ond ar Nos Ŵyl Nadolig, bydd hi'n cwrdd â thri ysbryd a fydd yn dysgu'r...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021