Theatr

Winners_main

Winners

Mer 16 Med 2020 - Mer 30 Med 2020

Yn gynharach eleni, bu drama gomedi wych Nova, Winners yn llwyddiant ysgubol pan gafodd ei pherfformio fel rhan o’n rhaglen Get It While It’s Hot. Y mis hwn, mae Winners yn dychwelyd fel drama glywedol, fel eich bod yn gallu profi y ddrama...

Darllenwch fwy

Romeo and Julie NT_main

Romeo and Julie - WEDI'I GANSLO

Mer 16 Med 2020 - Sad 03 Hyd 2020

Mae dau unigolyn dosbarth gweithiol deunaw oed a fagwyd ychydig o strydoedd ar wahân, ond sy'n dod o fydoedd gwbl wahanol, yn syrthio mewn cariad am y tro cyntaf ac yn cael eu hysgubo oddi ar eu traed. Ond ar y groesffordd hon sy'n arwain at...

Darllenwch fwy

Merthyr Stigmatist

The Merthyr Stigmatist - I'W AILDREFNU

Gwe 02 Hyd 2020 - Sad 17 Hyd 2020

Mae rhywbeth anhygoel yn digwydd ym Merthyr, rhywbeth sydd y tu hwnt i bob rhesymeg. Mae Carys, disgybl 16 oed, yn dwyn y stigmata: clwyfau Crist o'r Groes. Mae Carys yn derbyn trwy ei ffydd mai dyma yw ewyllys Duw. Ond mae ei hathrawes, Siân, ar y...

Darllenwch fwy

Heart of Cardiff

Calon Caerdydd

Iau 08 Hyd 2020 - Iau 10 Rhag 2020

Mae’n bosib byw mewn dinas a’i charu, ond fe all y ddinas honno eich synnu o hyd. Tra fod ein drysau ar gau dros dro, rydym yn mynd i ddathlu ein dinas anhygoel gyda deg profiad theatr clywedol byr. Bydd pob profiad yn cipio eich dychymyg ac...

Darllenwch fwy

meetthemakers

CWRDD A’R CREWYR

Mer 04 Tach 2020 - Mer 23 Rhag 2020

Dewch i ddarganfod sut y cafodd eich hoff sioeau eu creu, drwy lygaid y bobl fu’n gweithio arnynt.

Darllenwch fwy

meet the hearts of cardiff

CWRDD Â CHALONNAU CAERDYDD

Mer 04 Tach 2020 - Mer 23 Rhag 2020

Mae Cwrdd â Chalonnau Caerdydd wedi ei greu ar gyfer unrhywun sy’n cael ei ysbrydoli gan ein cyfres o brofiadau theatr clywedol, er mwyn darganfod mwy am y straeon, y bobl a’r cymunedau.

Darllenwch fwy

gweithdai

GWEITHDAI

Gwe 06 Tach 2020 - Gwe 11 Rhag 2020

Dysgwch amrywiaeth eang o sgiliau newydd drwy weithdai rhyngweithiol Theatr y Sherman, sy’n RHAD AC AM DDIM. Mae pob gweithdy yn cael ei arwain gan arbenigwr ym mhob maes, sy’n aelodau o staff a theulu artistig Theatr y Sherman. Mae’r...

Darllenwch fwy

audition skills

SGILIAU CLYWELIAD

Gwe 06 Tach 2020 - Gwe 11 Rhag 2020

Bydd Artist Cyswllt Theatr y Sherman ac Uwch Ddarlithydd Actio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cynnig cyfle i ddarpar ymgeiswyr ysgolion drama i ddysgu sut i fynd ati i baratoi at glyweliad yn effeithiol.

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ychydig o lefydd ar gael i ymuno â Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer tymor yr Hydref. Os hoffech chi neu rywu… https://t.co/jKkGY3Bcvj
Tue, 22 Sep 2020