Theatr

Tydfil Truths

Tydfil Truths

Gwe 11 Rhag 2020 - Sul 21 Maw 2021

Mae Tydfil Truths yn ddrama sain newydd rymus a ysgrifennwyd ac a berfformir gan bobl ifanc sy'n byw ym Merthyr Tudful. Mae'r ddrama yn canolbwyntio ar sut maen nhw'n gweld y byd, pa faterion sydd bwysicaf iddyn nhw a realiti eu magwraeth mewn tref...

Darllenwch fwy

Young Queens

Young Queens

Maw 26 Ion 2021 - Sul 21 Maw 2021

Fe welir safbwyntiau pobl ifanc yn dod i'r amlwg mewn dau brosiect pellach: Young Queens a Tydfil Truths. Mae Young Queens yn grŵp o awduron a pherfformwyr Somalïaidd Cymreig rhwng 11 a 14 oed. Mewn ymateb i farwolaeth George Floyd a mudiad Black...

Darllenwch fwy

TYD

Tydfil Tales

Llun 01 Chwe 2021 - Sul 21 Maw 2021

Tameidiau o atgofion, brith gof o hanner straeon, a hanesion yn cael eu rhannu gan breswyliaid cartref gofal The Daffodils ym Merthyr Tudful sy’n cael eu plethu at ei gilydd mewn drama newydd brydferth ar ffurf drama radio: Tydfil Tales.

Darllenwch fwy

Christmas Carol ghost_main

A Christmas Carol - I'W AILDREFNU

Gwe 26 Tach 2021 - Llun 31 Ion 2022

Caerdydd, 1843. Arian yw'r unig beth sydd gan Scrooge. Mae ganddi lawer ohono. Arian yw'r unig beth y mae erioed wedi ei gael ond nid yw wedi dod â llawenydd iddi erioed. Ond ar Nos Ŵyl Nadolig, bydd hi'n cwrdd â thri ysbryd a fydd yn dysgu'r...

Darllenwch fwy

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydyn ni’n chwilio am Ddirprwy Reolwr Llwyfan a Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol i ymuno â'n tîm i weithio ar sioe Stiwd… https://t.co/PC7tjt7LU1
Sun, 28 Feb 2021