Cyd-gynhyrchiad y Bristol Old Vic, the egg, Caerfaddon, The Dukes, Caerhirfryn a Theatr Iolo

Savage Children: Wild Girl

Savage Children

Dyddiadau

1 Mai

Prisiau

Tocynnau: £7
Tocyn Teulu: £25

Gwybodaeth ychwanegol

Canllaw oed: 8+
Hyd y cynhyrchiad: 60 munud

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae merch wyllt yn ymddangos o’r goedwig.

Pwy yw hi?

Mae hi'n bysgodyn yn y dwr, yn garw ar y ddaear, yn wiwer ehedog yn y coed lle mae'n bwyta ac yn cysgu.

Mae'n dynwared trydar yr adar gystal, byddech chi'n meddwl bod eos yn yr ystafell, ond dyw hi ddim yn gallu dweud y geiriau 'cath' neu 'ci'.

Wrth gwrs, mae pobl yn dymuno achub y ferch wyllt a'i throi hi i fod yr un fath â phawb arall - dinesydd sy'n gallu chwarae, astudio, mynd i'r gwaith a phriodi.

Pwy fydd yn penderfynu beth sydd orau iddi? Ynteu ai mater i'r ferch wyllt ei hun yw hynny?

Mae Wild Girl yn dangos beth y gallai plentyn ei wneud pe bai'n cael dewis …

Canllaw oed: 8+
Hyd y cynhyrchiad: 60 munud

Savage

Amserau

Savage Children: Wild Girl - Theatr 1  
Dydd Mercher 1 Mai 1.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Ysgrifennwyd gan John Retallack


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018