Young at Art Events

Baby Rave

Baby Rave

Dyddiadau

27 Ebrill

Prisiau

Tickets: £7*
Family Ticket: £25*

Gwybodaeth ychwanegol

Canllaw oed: 0-4
Hyd y cynhyrchiad: 60 munud

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Profiad synhwyrus o gerddoriaeth a dawns i ddifyrru babanod a phlantos ynghyd â'u mamau a'u tadau, eu teidiau a'u neiniau yn Sherman Cymru. Rêf go iawn, ond i blant bach.

Caiff y Sherman ei thrawsnewid gyda DJ, goleuo, tafluniadau a gorchuddion llawr synhwyraidd. Bydd hwyluswyr dawnsio wrth law i gynorthwyo rhieni a phlant i arbrofi gyda symudiad a rhythm. Mae hwn yn addo bod yn brofiad hwyliog a rhyngweithiol i fabanod a phlant bach ynghyd â'u rhieni. Peidiwch â’i golli!

Beth ddywed y Babanod:

"Roeddwn i'n hoffi'r teli mawr... a'r gerddoriaeth fawr... !"

"Gweithgaredd gwych i blant dan 4 sy'n cael eu hanghofio'n aml"

"Gwirioneddol wych. Rhywbeth i'r plantos y gall mam a dad ei fwynhau hefyd!"

*Baby Rave - Dawnswyr Trwy'r Dydd

Os ydych am archebu lle ar gyfer mwy nag un digwyddiad:

Arferol - Archebwch 2 tocyn am £10 / Tocyn teulu £38

Canllaw oed: 0-4 
Hyd y cynhyrchiad: 60 munud

Baby Rave

Amserau

Baby Rave - Theatr 2  
Dydd Sadwrn 27 Ebrill 12.00yh | 2.00yh | 4.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/aetTlB9UzA
Sat, 22 Sep 2018