Fane Productions

My Last Supper One Meal A Lifetime in the Making with Jay Rayner - perfformiad wedi'i aildrefnu

Jay Rayner_main

Dyddiadau

8 Medi, 7.30pm

Prisiau

£21

Archebwch ar lein nawr

Gwybodaeth ychwanegol

MAE’R PERFFORMIAD HON WEDI’I AILDREFNU O 26 MAW.

Y Brif Theatr

Perfformir yn Saesneg

Yn cynnwys iaith gref anaml a chyfeiriadau iechyd rhywiol

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

DYDDIAD NEWYDD: Mae Fane Productions wedi penderfynu ail-drefnu perfformiad Jay Rayner: My Last Supper sydd i fod digwydd ar nos Iau 26 Mawrth i 8 Medi. Bydd y rheiny gyda thocynnau ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn cael eu symud i'r un seddi ar gyfer y dyddiad newydd. Dylai cwsmeriaid sydd wedi archebu tocynnau ac sy'n methu mynychu’r dyddiad newydd ebsotio'r Swyddfa Docynnau ar box.office@shermantheatre.co.uk i ofyn am ad-daliad.

 

Dychmygwch eich bod chi ar fin marw.

Ond un pryd sydd gennych chi’n weddill.

Beth yr ydych chi’n mynd i’w gael?

Dyma’r cwestiwn y mae’r adolygydd bwytai, beirniad MasterChef a’r awdur Jay Rayner wedi’i dderbyn amlaf gan gynulleidfaoedd ar draws y DU. Mae wedi digwydd mor aml ei fod wedi penderfynu ei bod hi’n hen bryd iddo archwilio’r cysyniad o’r swper olaf a pam ei fod yn ein chwilfrydu cymaint. Ai am ei fod yn cynnig y cyfle i ni adael i’n harchwaeth redeg reiat? Neu am ei fod yn ffordd barus i chi fedru adrodd stori eich bywyd eich hunan? Ac os felly, beth fyddai gwr fel Jay Rayner, sydd wedi treulio’r ddau ddegawd diwethaf yn gwneud ei fara menyn o giniawa mewn bwytai, yn dewis ei osod ar y fwydlen?

Mewn sioe newydd brygowthlyd, yn seiliedig ar ei lyfr newydd, mae Rayner yn archwilio ein cyfaredd â swperau olaf ac yn adrodd straeon y prydau gwych fyddai’n diweddu ar ei fwrdd: sut y cyflwynwyd wystrys iddo gan ei fam ymadawedig, sut y bu iddo bron a llosgi gwesty i’r llawr oherwydd ei gariad tuag at falwod mewn menyn garlleg byrlymus a’r ffyrdd dirifedi y mae’r mochyn dihafal wedi’i fwydo dros y blynyddoedd. Yn ogystal, bydd yn holi i’r gynulleidfa ddylunio eu pryd olaf eu hunain. Mae My Last Supper yn dilyn llwyddiant ei sioeau poblogaidd, My Dining Hell a The Ten Food Commandments, sydd wedi bod at ddant cynulleidfaoedd yn y DU, Awstralia, Seland Newydd a’r Unol Daleithiau.

My Last Supper gyda Jay Rayner. Sioe i fwrw’ch dannedd ynddi.

Amserau

8 Medi, 7.30pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TCMTPARTS: Exciting Zoom meeting with Tim, Sam and our students for a fab intergenerational project with Daffodils Care Home and @Sherm…
Wed, 08 Apr 2020