Ysgol Haf y Sherbets yn Theatr y Sherman. (4-6)

sherbets new

Dyddiadau

18 - 22 Awst 2014, 10.00 - 15.00pm Dangosiad arbennig 22 Awst, y cyfan drosodd erbyn 15.30

Prisiau

Cost yr wythnos yw:
£80 Pris Llawn
Dewch a 2 frawd neu 2 chwaer i'r ysgol haf am £130* neu dewch a 3 am £200*


  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Yn ystod gwyliau'r haf 'rydym yn cynnal ysgol haf ar gyfer y Sherman Sherbets yn Theatr y Sherman. Dros gyfnod o 5 diwrnod, bydd eich plantos bach yn cael cyfle i ddatblygu eu hunain yn greadigol ac i hybu eu hunanhyder mewn amgylchedd diogel, a chael llawer o hwyl a gwneud llwyth o ffrindiau newydd ar yr un pryd. Mae'r gweithdai yma, sy'n para wythnos, ar gyfer aelodau hen a newydd y Sherman Sherbets, er mwyn eu galluogi i ddod â'u ffrindiau gyda nhw. Ar ddiwedd yr wythnos bydd dangosiad arbennig i'r rhieni weld gwaith y plant. Cost yr wythnos yw:

£80 Pris Llawn.

Dewch a 2 frawd neu 2 chwaer i'r ysgol haf am £130* neu dewch a 3 am £200*

*Mae'r cynnig arbennig hwn yn berthnasol ar gyfer llefydd pris llawn yn unig ac i grwpiau o frodyr a chwiorydd. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly archebwch eich lle o flaen llaw naill drwy ddilyn y dolenni isod neu drwy gysylltu â'r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900

Mae nifer cyfyngedig o ostyngiadau ar gael i rieni neu warcheidwaid sy'n derbyn budd-daliadau. Er mwyn gwneud cais am ostyngiad, neu am ragor o wybodaeth yn gyffredinol, cysylltwch â David Lydiard ar david.lydiard@shermancymru.co.uk

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/YRJZKWN8B5
Sun, 21 Oct 2018