Taith Yr Hwyaden Fach Hyll

UD - main

Dyddiadau

10 Tachwedd 2014 - 05 Rhagfyr 2014

Prisiau

Amryw. Cysylltwch â'r theatr briodol am fanylion

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Ymunwch ag antur gyffrous yr Hwyaden Fach Hyll wrth iddo glegar a siglo'i ffordd drwy awyr ffres y Gwanwyn, haul braf yr Haf, dail lliwgar yr Hydref ac eira oer y Gaeaf. Yn ystod ei antur fawr bydd ein harwr yn cwrdd â llu o gyfeillion, cyn ffeindio'i gwir gartref.

Mae hon yn sioe deuluol arbennig i blant dan 7 oed, sy'n llawn dychymyg, pypedau a cherddoriaeth, peidiwch â cholli'r cyfle i ddod i'w gweld dros gyfnod y Nadolig eleni.

@ShermanCymru #quackcwac

Lawrlwytho Pecyn Gweithgareddau Yr Hwyaden Fach Hyll

Amserau

Ymunwch â'r Hwyaden Fach Hyll ar daith!

 

*Soar Centre, Penygraig

Dydd Llun 10 Tachwedd

Dydd Mawrth 11 Tachwedd

6.00yh

10.30yb

1.00yh

Saesneg

Saesneg

Saesneg

01443 420870
Theatr Gartholwg Theatre, Pentre'r Eglwys
Dydd Mercher 12 Tachwedd

11.00yb

1.30yh

Cymraeg

Cymraeg

01443 219589
The Riverfront, Casnewydd
Dydd Iau 13 Tachwedd

10.30yb

1.00yh

Cymraeg

Cymraeg

01633 656757
REDHOUSE, Merthyr Tydfil

Dydd Iau 20 Tachwedd

Dydd Gwener 21 Tachwedd

11.00yb

2.00yh

11.00yb

2.00yh

Saesneg

Cymraeg

Saesneg

Saesneg

01685 384111
The Welfare, Ystradgynlais Dydd Sul 23 Tachwedd

3.30yh

Saesneg 01639 843163
Pafiliwn y Grand, Porthcawl

Dydd Mawrth 25 Tachwedd

10.30yb

1.30yh

Cymraeg

Saesneg

01656 815995
Theatr Beaufort, Ebbw Vale Dydd Mercher 26 Tachwedd

10.30yb

1.30yb

Saesneg

Saesneg

01495 355800
*Canolfan Gymuned Glyncoch
Dydd Iau 27 Tachwedd

11.00yb

Saesneg 07837 273869
*Duffryn Infants, Casnewydd Dydd Gwener 28 Tachwedd

10.30yb

1.30yh

Saesneg

Saesneg

 
Maesteg Town Hall Dydd Sadwrn 29 Tachwedd 2.30yh Saesneg 01656 733700
*Markham Wellfare Hall Dydd Llun Rhagfyr 1 1.30yb Saesneg 01446 799100
Canolfan Celfyddydau Sain Dunwyd
Dydd Mawrth 2 Rhagfyr

10.30yb

1.30yh

Saesneg

Cymraeg

01446 799100
The Drill Hall, Cas Gwent

Dydd Mercher 3 Rhagfyr

Dydd Iau 4 Rhagfyr

Dydd Gwener 5 Rhagfyr

10.30yb

1.30yh

10.30yb

1.30yh

10.30yb

Saesneg

Saesneg

Saesneg

Cymraeg

Saesneg

 01291 625981
Theatr Y Sherman 8 Rhagfyr- 3 Ionawr Amryw

Saesneg

Cymraeg

029 2064 6900
Theatr Felin Fach Dydd Mawrth 13 Ionawr

1.30yh

Cymraeg 01570 47069
Theatr Y Gromlech Dydd Iau 15 Ionawr

2.30yh

Cymraeg 01570 470697
Neuadd San Pedr Caerfyrddin Dydd Gwener 16 Ionawr

10.30yb

1.30yh

Cymraeg 01239 712934
Neuadd Ogwen Dydd Llun 19 Ionawr

10.30yb

1.30yh

Cymraeg  
Ysgol Morfa Rhianedd Llandudno Dydd Mawrth 20 Ionawr

6.00yh

Cymraeg 01492 875464
Ysgol Uwchradd Bodededern Caergybi Dydd Iau 22 Ionawr

6.00yh

Cymraeg 01407 762233
Galeri Caernarfon Dydd Sadwrn 24 Ionawr

1:30yh

4:30yh

Cymraeg 01286 685 222
Canolfan y Banw Dydd Mawrth 27 Ionawr

10.30yb

Cymraeg 01686 610010
Stiwdio Catrin Finch Dydd Mercher 28 Ionawr

2:00yh

Cymraeg 01352 744043
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Dydd Sul 1 Chwefror

2:00yh

Cymraeg 01970 623232

*Cefnogir gan gynllun 'Noson Allan' Cyngor Celfyddydau Cymru

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Fersiwn newydd gan Katherine Chandler

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd

Cyfieithiad Cymraeg gan Mererid Hopwood

Cynllunydd: Hayley Grindle

Cyfansoddwr a Chyfarwyddwr Cerddorol: Dyfan Jones


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ein ffynonellau incwm wedi diflannu'n llwyr. Os gallwch chi, ystyriwch gyfrannu i Theatr y Sherman heddiw. Tecs… https://t.co/mSfamWsjUn
Sat, 26 Sep 2020