Sherman Cymru a Theatr Iolo

The Princess And The Pea

Princessandthepea-mainFINAL

Dyddiadau

5 Rhagfyr 2015 - 2 Ionawr 2016

Prisiau

£8
Ysgolion: £6

Gwybodaeth ychwanegol

Stiwdio
Gan Hans Christian Andersen
Addasiad gan Katherine Chandler
Cyfarwyddwr: Kevin Lewis
Cyfieithydd: Ceri Elen
Cynllunydd: Charlotte Neville
Cyfarwyddwr Cerdd: Dan Lawrence
Cynllunydd Goleuo: Rachel Mortimer
Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Tamar Eluned Williams
Ymgynghorydd Creadigol: Sarah Argent
Cyfarwyddwr Corfforol: Jem Treays
Gethin Alderman fel Tywysog
Ceri Elen fel Dywysoges
Jenny Livsey fel Brenhines
Dyluniad gan Emily Jones

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mewn teyrnas hudol, ymhell bell i ffwrdd, fe drigai Tywysog. Unig ddymuniad y Tywysog oedd priodi Tywysoges. Un noson, wrth i'r mellt fflachio a chlapio, wrth i'r gwynt chwyrlïo a chwyno, daw cnoc ar ddrws y castell a chaiff merch ei chwythu i mewn...ond does bosib fod hon yn Dywysoges?

Dim ond un ffordd sydd i ganfod y gwir...ESTYN Y BYSEN FRENHINOL a'i chuddio o dan y fatras! Dim ond Tywysoges go iawn fyddai’n gallu teimlo peth mor fach yn cuddio yno!

Ymunwch â Sherman Cymru a Theatr Iolo y Nadolig hwn am ail-gread llawn direidi o un o straeon tylwyth teg enwog Hans Christian Andersen.

Dyma stori llawn hwyl, cerddoriaeth, a digon o hud a lledrith, ac mae hi’n berffaith i blant 3 i 6 oed a'u teuluoedd.

ARDDANGOSFA

Rydym yn falch o arddongas cyfres o brintiau gan Emily Jones, darlunydd o'r llun Y Dywysoges a'r Bysen Fechan Fach.

Mae'r gwaith hwn yn cael ei arddangos yn ein cyntedd tan y Flwyddyn Newydd.

 

PECYN GWEITHGAREDDAU

Rydym wedi creu’r pecyn gweithgareddau hwn i roi cipolwg i chi o’r byd a gaiff ei greu yn y sioe. Cynlluniwyd y pecyn ar gyfer athrawon, rhieni a gofalwyr i’w ddefnyddio cyn ac ar ôl gweld y sioe, yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Gellir addasu’r gweithgareddau yn y pecyn i gyd-fynd ag oedran a gallu pob disgybl neu blentyn. Mae’n gyflwyniad creadigol i sawl agwedd o’r theatr – o ddrama a cherddoriaeth, i gelf a dylunio – gan gynnwys gwaith byrfyfyr, defnyddio’r dychymyg ac adrodd straeon.

Iaith Cymraeg pecyn gweithgareddau: cliciwch yma
Iaith Saesneg pecyn gweithgareddau: cliciwch yma

 

 

Amserau

Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Llun 7 Rhagfyr Saesneg 11yh
Dydd Llun 7 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Mawrth 8 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Mawrth 8 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Mercher 9 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Mercher 9 Rhagfyr Cymraeg 1.30yh
Dydd Iau 10 Rhagfyr Cymraeg 11yb
Dydd Iau 10 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Gwener 11 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Gwener 11 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Sadwrn 12 Rhagfyr Cymraeg 11yb
Dydd Sadwrn 12 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Llun 14 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Llun 14 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr Cymraeg 1.30yh
Dydd Mercher 16 Rhagfyr Cymraeg 11yb
Dydd Mercher 16 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Iau 17 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Iau 17 Rhagfyr Cymraeg 1.30yh
Dydd Gwener 18 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Gwener 18 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr (Perfformiad IAP) Saesneg 11yb
Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Llun 21 Rhagfyr (Perfformiad Hamddenol) Saesneg 11yb
Dydd Llun 21 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Mawrth 22 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Mawrth 22 Rhagfyr Cymraeg 1.30yh
Dydd Mercher 23 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Mercher 23 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Mercher 23 Rhagfyr Saesneg 4yh
Dydd Iau 24 Rhagfyr Cymraeg 11yb
Dydd Iau 24 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Mawrth 29 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Mawrth 29 Rhagfyr Saesneg 1.30yh
Dydd Mercher 30 Rhagfyr Saesneg 11yb
Dydd Mercher 30 Rhagfyr (Perfformiad Hamddenol) Saesneg 1.30yh
Dydd Mercher 30 Rhagfyr Saesneg 4yh
Dydd Iau 31 Rhagfyr Cymraeg 11am
Dydd Iau 31 Rhagfyr Saesneg 1.30pm
Dydd Sadwrn 2 Ionawr Saesneg 11yb
Dydd Sadwrn 2 Ionawr Saesneg 1.30yh

Adolygiadau

''Hans Christian Andersen’s age old fairy story received a gentle and enchanting musical reworking" **** Wales Online

Cast a Tîm

CAST

Gethin Alderman fel Tywysog

Ceri Elen fel Dywysoges

Jenny Livsey fel Brenhines

TIM

Gan Hans Christian Andersen

Addasiad gan Katherine Chandler

Cyfarwyddwr Kevin Lewis

Cyfieithydd Ceri Elen

Cynllunydd Charlotte Neville

Cyfarwyddwr Cerdd: Dan Lawrence

Cynllunydd Goleuo: Rachel Mortimer

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tamar Eluned Williams

Ymgynghorydd Creadigol Sarah Argent

Cyfarwyddwr Corfforol Jem Treays

Rheolwr Llwyfan Brenda Knight

Rheolwr Gwisgoedd Deryn Tudor

 


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Ddoe croesawom y cast a'r tîm creadigol ar gyfer Alice in Wonderland, gyda phob un ohonynt yn hanu o Gymru neu yn b… https://t.co/Hg9KMF07nN
Tue, 23 Oct 2018