Sherman Cymru a Theatr Iolo

Taith Yr Dywysoges a'r Bysen Fechan Fach

Princessandthepea-mainFINAL

Dyddiadau

7 Tachwedd - 31 Rhagfyr

Prisiau


Gwybodaeth ychwanegol

Gan Hans Christian Andersen
Addasiad gan Katherine Chandler
Cyfarwyddwr: Kevin Lewis
Cyfieithydd: Ceri Elen
Cynllunydd: Charlotte Neville
Cyfarwyddwr Cerdd: Dan Lawrence
Cynllunydd Goleuo: Rachel Mortimer
Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Tamar Eluned Williams
Ymgynghorydd Creadigol: Sarah Argent
Cyfarwyddwr Corfforol: Jem Treays
Gethin Alderman fel Tywysog
Ceri Elen fel Dywysoges
Jenny Livsey fel Brenhines
Dyluniad gan Emily Jones

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mewn teyrnas hudol, ymhell bell i ffwrdd, fe drigai Tywysog. Unig ddymuniad y Tywysog oedd priodi Tywysoges. Un noson, wrth i'r mellt fflachio a chlapio, wrth i'r gwynt chwyrlïo a chwyno, daw cnoc ar ddrws y castell a chaiff merch ei chwythu i mewn...ond does bosib fod hon yn Dywysoges?

Dim ond un ffordd sydd i ganfod y gwir...ESTYN Y BYSEN FRENHINOL a'i chuddio o dan y fatras! Dim ond Tywysoges go iawn fyddai’n gallu teimlo peth mor fach yn cuddio yno!

Ymunwch â Sherman Cymru a Theatr Iolo y Nadolig hwn am ail-gread llawn direidi o un o straeon tylwyth teg enwog Hans Christian Andersen.

Dyma stori llawn hwyl, cerddoriaeth, a digon o hud a lledrith, ac mae hi'n berffaith i blant 3 i 6 oed a'u teuluoedd.

Pecyn Gweithgareddau

Rydym wedi creu’r pecyn gweithgareddau hwn i roi cipolwg i chi o’r byd a gaiff ei greu yn y sioe. Cynlluniwyd y pecyn ar gyfer athrawon, rhieni a gofalwyr i’w ddefnyddio cyn ac ar ôl gweld y sioe, yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Gellir addasu’r gweithgareddau yn y pecyn i gyd-fynd ag oedran a gallu pob disgybl neu blentyn. Mae’n gyflwyniad creadigol i sawl agwedd o’r theatr – o ddrama a cherddoriaeth, i gelf a dylunio – gan gynnwys gwaith byrfyfyr, defnyddio’r dychymyg ac adrodd straeon.

Iaith Cymraeg pecyn gweithgareddau: cliciwch yma
Iaith Saesneg pecyn gweithgareddau: cliciwch yma

Amserau

 

Soar Centre, Penygraig, Supported by the Arts Council of Wales Night Out Scheme

Llun 9 Tachwedd Saesneg 6.00pm 01443 420870
  Mawrth 10 Tachwedd Saesneg

11am

2.30pm

01443 420870
The Welfare, Ystradgynlais Iau 12 Tachwedd

Saesneg

Cymraeg

10.30am

1.30pm

01639 843163
Maesteg Town Hall Sadwrn 14 Tachwedd Saesneg 2.30pm 01656 733700
Blackwood Miners Institute Llun 16 Tachwedd

Cymraeg

Saesneg

Saesneg

10.30am

1.30pm

5.30pm

01495 227206
Gartholwg Theatre Mercher 18 Tachwedd

Saesneg

Cymraeg

11am

2pm

01443 219589
Redhouse, Merthyr Tydfil Iau 19 Tachwedd

Saesneg

Saesneg

11am

1.30pm

01685 384111
  Gwener 20 Tachwedd

Saesneg

Saesneg

11am

1.30pm

01685 384111
The Grand Pavilion, Porthcawl Mawrth 24 Tachwedd

Cymraeg

Saesneg

10.30am

1.30pm

01656 815995
The Drill Hall, Chepstow Mercher 25 Tachwedd

Saesneg

Saesneg

10.30am

1.30pm

01291 625981
  Iau 26 Tachwedd

Saesneg

Cymraeg

10.30am

1.30pm

01291 625981
  Gwener 27 Tachwedd Saesneg 10.30am 01291 625891
St Donat's Arts Centre Mawrth 01 Rhagfyr

Saesneg

Saesneg

10.30am

1.30pm

 01446 799100
Beaufort Theatre, Ebbw Vale Mercher 02 Rhagfyr Saesneg 10.30am WEDI EI OHURIO
Dufryn Infants, Newport Iau 03 Rhagfyr

Saesneg

Saesneg

11.00am

1.30pm

 
Thetre Y Sherman, Caerdydd 5 Rhag 2015 - 2 Ian 2016 Saesneg / Cymraeg - 02920 646900

 

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan Hans Christian Andersen

Addasiad gan Katherine Chandler

Cyfarwyddwr Kevin Lewis

Cyfieithydd Ceri Elen

Cyfarwyddwr Cerdd Dan Lawrence

Cynllunydd Goleuo Rachel Mortimer

Cynllunydd Charlotte Neville

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tamar Eluned Williams

Ymgynghorydd Creadigol Sarah Argent

Cyfarwyddwr Corfforol Jem Treays

Gethin Alderman fel Tywysog

Ceri Elen fel Dywysoges

Jenny Livsey fel Brenhines


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018