Roar Ensemble mewn cyd-gynhyrchiad gyda Sherman Cymru

Maudie's Rooms

Dyddiadau

11 - 26 Ebrill

Prisiau

£10
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Oedrannau: 7+
Trafodaeth wedi-sioe: 22 Ebrill 7pm

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Dyma rywbeth cyffrous iawn ar gyfer Gwyliau’r Pasg...

Mae'r Athro Arlo Butterworth mewn trybini ofnadwy. Ar ôl gadael Harriet druan wrth yr allor, nawr mae ar goll yn llwyr! Yn gwbl annisgwyl, mae wedi cael neges ddirgel yn ei alw yn ôl i hen dŷ llety ei blentyndod ger y môr. Ymunwch ag Arlo ar ei daith beryglus, wrth iddo gyfarfod unwaith eto â lletywyr anghyffredin yn ystafelloedd Maudie - a chofio'r gwersi o'i orffennol.

Mae Maudie's Rooms yn antur weledol gyfoethog i deuluoedd, gydag amgylcheddau, arogleuon a synau hudolus, dirgelion heb eu datrys a stori wych.

Paratowch i gael ychydig o fraw ond i gael eich gwefreiddio'n llwyr!

Map Maudie's Rooms

 Mae'n rhaid prynu tocynnau cyn y perfformiad ac mae'r tocynnau ar werth tan ganolddydd ar ddiwrnod y perfformiad. Gwnewch yn siŵr bod eich tocynnau gyda chi cyn cyrraedd y man cyfarfod. Gan fod hwn yn sioe safle-benodol gyda darnau sy’n cael eu perfformio y tu allan, cofiwch i wisgo'n gynnes.

Bydd Caffi a chyfleusterau toiled ar gael o Sunflower and I, gaffi cyfagos ar Stryd Bute, ger yr arhosfa bws.

Photography Junior Yn Maudie's Rooms

Ddydd Llun 14 Ebrill 1pm-5pm.

Rydym ni a Photography Junior wedi dod ynghyd i gynnal prynhawn o weithgaredd i gyd-daro â pherfformiad Gwyliau'r Pasg o Maudie's Rooms.

Mwy o wybodaeth

 

NetMumsWinner

 

Amserau

Maudie's Rooms - Stryd Bute  
Dydd Gwener 11 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Sadwrn 12 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Llun 14 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Mawrth 15 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Mercher 16 Ebrill

3.00yh | 7.00yh

Dydd Iau 17 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Sadwrn 19 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Mawrth 22 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Mercher 23 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Iau 24 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Gwener 25 Ebrill 3.00yh | 7.00yh
Dydd Sadwrn 26 Ebrill 3.00yh | 7.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Gan: Louise Osborn

Cynllunydd Goleuo: Ben Tyreman

Cyfansoddwr: John Rea

Cynllynydd: Mary Drummond, Jenny Lee & Angharad Matthews

Cast: Julie Barclay, Anthony Correa, Adam Fuller, Hannah McPake, Katy Owen, Adam Redmore


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JennyRathbone: Julia Barry @ShermanTheatre speaking about success of @ShermanTheatre5 getting new people involved in theatre. Volunteer…
Tue, 23 Oct 2018