Sherman Cymru

Arabian Nights

Dyddiadau

5 - 31 Rhagfyr
Rhagddangosiadau: 5 & 6 Rhagfyr
Amseroedd amrywiol, gweler y dyddiadur am fanylion.

Prisiau

£15 - £25
Rhagddangosiadau: £12 - £20
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris
Pris Ysgolion: £8 (1 athro i bob 10 disgybl yn mynd am ddim)

Gwybodaeth ychwanegol

Gan Dominic Cooke
Cyfarwyddwr: Rachel O'Riordan

7+
Y Brif Theatr
Saesneg
Capsiynau: 20 Rhagfyr 2.00yh
Cwrdd â'r cast: 29 Rhagfyr 2.00yh
Perfformiad Hamddenol: 30 Rhagfyr 2.00yh

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Ymhell, bell i ffwrdd roedd merch ifanc glyfar o'r enw Shahrazad yn byw a oedd yn cyfareddu ei chwaer gyda'i straeon hudolus. Ond, mae pob menyw yn y wlad mewn perygl oherwydd y Brenin dialgar, felly mae Shahrazad yn mynd ati i geisio trawsnewid y Brenin gyda'i dawn am adrodd stori. A all ei straeon chwedlonol am Ali Baba, Es-Sindibad y Morwr a Thywysoges Parizade, am anturiaethau mewn ogofâu hudolus, troeon trwstan gyda lladron dichellgar, dewinesau cyfrinachol, dynion gwirion drewllyd, ac arwyrgolygus a thywysogesau prydferth achub ei bywyd?

Gyda chwmni o actorion-gerddorion yn perfformio sgôr newydd sbon, yn fyw, mae hon yn argoeli i fod yn daith hudolus a gwefreiddiol o gerddoriaeth, hwyl a chyffro y Nadolig hwn.

@ShermanCymru #arabiannightsinwales

Perfformiadau Hamddenol

Mae Theatr y Sherman yn cynnig Perfformiadau Hamddenol, ble gall plant ac oedolion sydd ag anableddau dysgu, cyflwr sydd ar y sbectrwm awtistiaeth, Syndrom Down, sydd â nam ar y synhwyrau neu wrth gyfathrebu, deimlo’n gyfforddus braf mewn perfformiad sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer eu hangenion penodol nhw.

Fel rhan o’r Perfformiadau Hamddenol bydd Theatr y Sherman yn cynnig Straeon Gweledol, ymweliadau ymgyfarwyddo, man arbennig i ymlacio, a staff sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig, fydd ar gael gydol yr ymweliad.

A pheidiwch ag anghofio i archebu eich Llythyrau Siôn Corn!

CAST

Ashley

         Ashley Alymann

Pete

            Pete Ashmore

Joanna

          Joanna Hickman

Elin

             Elin Phillips

Anita1

           Anita Reynolds

Alun

           Alun Saunders

Kieron

             Keiron Self

Finbar

           Finbar Varrall

 

Bwydlen Arabian Nights

Bwydlen Plant Arabian Nights

Amserau

Dydd Gwener 5 Rhagfyr 7.00yh
Dydd Sadwrn 6 Rhagfyr 7.00yh
Dydd Llun 8 Rhagfyr 2.00yh
Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 10.30yb
  7.00yh
Dydd Mercher 10 Rhagfyr 10.30yb
Dydd Iau 11 Rhagfyr 10.30yb
Dydd Gwener 12 Rhagfyr 10.30yb
Dydd Sadwrn 13 Rhagfyr 2.00yh
  7.00yh
Dydd Llun 15 Rhagfyr 10.30yb
Dydd Mawrth 16 Rhagfyr 10.30yb
  2.00yh
Dydd Mercher 17 Rhagfyr 10.30yb
  2.00yh
Dydd Iau 18 Rhagfyr 10.30yb
Dydd Gwener 19 Rhagfyr 10.30yb
Dydd Sadwrn 20 Rhagfyr 2.00yh
Dydd Llun 22 Rhagfyr 2.00yh
  7.00yh
Dydd Mawrth 23 Rhagfyr 2.00yh
  7.00yh
Dydd Mercher 24 Rhagfyr 5.00yh
Dydd Sadwrn 27 Rhagfyr 2.00yh
  7.00yh
Dydd Llun 29 Rhagfyr 2.00yh
Dydd Mawrth 30 Rhagfyr 2.00yh
  7.00yh
Dydd Mercher 31 Rhagfyr 5.00yh

Adolygiadau

"Utterly captivating, this company of actor-musicians truly makes this a night to remember. And just like Shahrazad’s tales, they leave you wanting more." - ***** Western Mail

"Grimly humorous and visually inventive, Arabian Nights is a delightfully dark entertainment.” British Theatre Guide

“With good performances, magical tales, beautifully designed sets and perfectly fitting music Arabian Nights was, quite frankly, fantastic story telling. It was so captivating that I’ve now added a copy of Arabian Nights to my Christmas wishlist!” **** Buzz Magazine

Cast a Tîm

Gan Dominic Cooke

Cyfarwyddwr Rachel O'Riordan

Cynllunydd Hayley Grindle

Cynllunydd Goleuo Kevin Treacy

Cyfansoddwr Simon Slater

Cyfarwyddwr Cerddorol Gareth Wyn Griffiths

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gethin Evans

Cyfarwyddwr Castio Kay Magson CDG

Ashley Alymann, Pete Ashmore, Joanna Hickman, Elin Phillips, Anita Reynolds, Alun Saunders, Keiron Self, Finbar Varrall


Galeri

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018