Theatr y Sherman

Calendr Adfent

Advent calendar_main

Dyddiadau

Rhagfyr 1 - 24

Prisiau

Pris llawn £20

Cliciwch ‘Gwybodaeth’ i brynu eich Calendr Adfent

Gweithwyr y GIG £10 (e-bostiwch lun o'ch ID at box.office@shermantheatre.co.uk ar ôl ei brynu i fanteisio ar y gostyngiad hwn)
Dau Gredyd Amser = 1 Calendr Adfent

Gwybodaeth ychwanegol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'ch ffolderau ‘junk’ os ydych chi wedi prynu ond na allwch weld eich e-bost dyddiol Calendr Adfent.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Bydd y Nadolig yn dal i ddisgleirio eleni. Mae ein Calendr Adfent digidol yn dod â hud theatr y Nadolig i'ch cartref bob dydd rhwng Rhagfyr 1 - 24. Wedi'i anfon yn uniongyrchol i'ch mewnflwch bob bore, mae'r Calendr Adfent yn orlawn o straeon Nadoligaidd, caneuon, gemau, perfformiadau, a rhoddion annisgwyl i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Bydd y Nadolig yn dal i ddisgleirio eleni. Mae ein Calendr Adfent digidol yn dod â hud theatr y Nadolig i'ch cartref bob dydd rhwng Rhagfyr 1 - 24. Wedi'i anfon yn uniongyrchol i'ch mewnflwch bob bore, mae'r Calendr Adfent yn orlawn o straeon Nadoligaidd, caneuon, gemau, perfformiadau a bob math o ddanteithion y bydd y teulu cyfan yn eu mwynhau.

Ydych chi am brynu Calendr Adfent fel anrheg? Os hoffech i ni anfon Calendr Adfent at rywun ar eich rhan, prynwch eich Calendr Adfent ac yna e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk gan ddyfynnu eich rhif gwerthu ac enw llawn a chyfeiriad e-bost y person yr hoffech i ni anfon y calendr atynt ar eich rhan.

Yn Cynnwys:

- Perfformiad hudol a Nadoligaidd gan Michael Sheen, sy’n darllen detholiad o’r clasur The Wind in the Willows

- Cynhyrchiad sain cyfresol, o addasiad hyfryd Katherine Chandler o Y Coblynnod â’r Crydd /The Elves and the Shoemaker, sy’n llawn caneuon a hwyl.

- Eädyth yn perfformio ei fersiwn Gymraeg hyfryd o'r gân glasurol Feliz Navidad

- A Christmas Carol, llyfr llafar hudolus a chyfriniol wedi’i berfformio gan Hannah McPake, sy’n llawn caneuon, carolau a chymeriadau lliwgar.

- Pecyn gweithgareddau ar gyfer corachod crefftus

- Dwy raglen yn llawn gemau, erthyglau a hwyl i'r teulu, gan fynd â chi y tu ôl i lenni ein cynyrchiadau digidol

- Sypreis hyfryd gan ein Theatr Ieuenctid a'n ffrindiau yng ngrwpiau Theatr Ieuenctid Hijinx ac Everyman

Ac mae cymaint mwy i ddod! Ni allwn aros i gyflwyno perfformiadau gan Rakie Ayola, Rhys Ifans, Ruth Jones, a llawer mwy.

Prynwch y Calendr Adfent cyn Rhagfyr 18, ac mae 24 diwrnod o ryfeddod yn eich aros y tu ôl i'r rhith-ddrysau. Byddwn yn sicrhau nad ydych yn colli dim, ac yn anfon popeth yr ydym wedi'i rannu hyd yma atoch. Bydd yr holl gynnwys sain a fideo ar gael i'w ffrydio tan Ragfyr 31 2020.

Gallwch ail ymweld a holl gynnwys y Calendr Adfent hyd yn hyn ar unrhyw adeg.

Mae cynyrchiadau llwyfan Theatr y Sherman o A Christmas Carol a Y Coblynnod a’r Crydd /The Elves and the Shoemaker yn cael eu hail-drefnu ar gyfer tymor Nadolig 2021.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

A Christmas Carol

By Charles Dickens

Perfformiwr Hannah McPake

Hannah McPake

Cyfarwyddwr Joe Murphy

Cerddoriaeth gan Claire Victoria Roberts

Y Coblynnod a'r Crydd / The Elves and the Shoemaker

Gan Katherine Chandler

kath web

Perfformwyr Gwawr Loader a Carwyn Jones

Gwawr Loader

Carwyn Jones

Cyfarwyddwr Sara Lloyd

Sara Lloyd

Cerddoriaeth gan Dyfan Jones


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021