Theatr y Sherman

Calendr Adfent

Advent calendar_main

Dyddiadau

Rhagfyr 1 - 24

Prisiau

Pris llawn £20

Cliciwch ‘Gwybodaeth’ i brynu eich Calendr Adfent

Gweithwyr y GIG £10 (e-bostiwch lun o'ch ID at box.office@shermantheatre.co.uk ar ôl ei brynu i fanteisio ar y gostyngiad hwn)
Dau Gredyd Amser = 1 Calendr Adfent

Gwybodaeth ychwanegol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'ch ffolderau ‘junk’ os ydych chi wedi prynu ond na allwch weld eich e-bost dyddiol Calendr Adfent.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Advent

Bydd y Nadolig yn dal i ddisgleirio eleni. Mae ein Calendr Adfent digidol yn dod â hud theatr y Nadolig i'ch cartref bob dydd rhwng Rhagfyr 1 - 24. Wedi'i anfon yn uniongyrchol i'ch mewnflwch bob bore, mae'r Calendr Adfent yn orlawn o straeon Nadoligaidd, caneuon, gemau, perfformiadau, a rhoddion annisgwyl i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Gan daenu hud Nadolig y Sherman ar glasuron yr ŵyl, mae ein Calendr Adfent yn dod â pherfformiadau cyfresol i chi o A Christmas Carol gan Charles Dickens a fersiwn sain newydd o Y Coblynnod a’r Crydd / The Elves and the Shoemaker gan Katherine Chandler a berfformir ar wahân yn Gymraeg a Saesneg.

Ydych chi’n prynu Calendr Adfent fel anrheg? Os hoffech i ni anfon Calendr Adfent at rywun ar eich rhan, prynwch eich Calendr Adfent ac yna e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk gan ddyfynnu eich rhif gwerthiant ac enw llawn a chyfeiriad e-bost y person yr hoffech i ni anfon y calendr atynt ar eich rhan.

Mae A Christmas Carol yn cael ei ddarllen a’i berfformio gan un o ffefrynnau y Sherman, Hannah McPake, (Chief Weasel yn The Wind in the Willows a Queen of Hearts yn Alice in Wonderland) ac fe’i cyfarwyddir gan Gyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman Joe Murphy. Mae’n cynnwys carolau a chaneuon hyfryd, ac yn llawn cymeriadau lliwgar, felly beth am fynd i ysbryd yr ŵyl drwy ddod o hyd i gornel glyd i fwynhau'r perfformiad sain hwn.

Mae Y Coblynnod a'r Crydd / The Elves and the Shoemaker yn wledd sain hwyliog, sy'n ddelfrydol ar gyfer rhai bach. Dewch i gwrdd â phâr o goblynnod direidus a Clara, y crydd annwyl yn yr antur Nadoligaidd glywedol hon, sy’n llawn caneuon a hwyl.

Ochr yn ochr â'r straeon sain, mae gennym berfformiadau gan westai arbennig iawn i chi eu mwynhau. Bydd Rakie Ayola, Rhys Ifans, Ruth Jones, Michael Sheen a mwy yn sicrhau bod ysbryd y Nadolig yn para'r holl ffordd trwy fis Rhagfyr.

Yn ychwanegol at hyn, bydd y Calendr yr Adfent yn dod â cherddi a chaneuon Nadoligaidd atoch, wedi'u perfformio gan rai megis Eädyth a Mali Ann Rees. Gyda llu o weithgareddau, posau, gemau, a hwyl i'r teulu, gadewch i'r Nadolig ddisgleirio gyda'n Calendr Adfent.

Prynwch ein Calendr Adfent nawr ac mae 24 diwrnod o ryfeddod yn eich aros y tu ôl i'r rhith-ddrysau hynny.

Bydd yr holl gynnwys sain a fideo ar gael i'w ffrydio tan Ragfyr 31 2020.

Gallwch ail ymweld a’r holl gynnwys sy’n barod wedi ymddangos yn y Calendr Adfent ar unrhyw adeg. Mae cynyrchiadau llwyfan Theatr y Sherman o A Christmas Carol ac Y Coblynnod a’r Crydd / The Elves and the Shoemaker yn cael eu hail-drefnu ar gyfer tymor Nadolig 2021.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're offering every care home in Cardiff and South Wales a complimentary Sherman Advent Calendar to entertain thei… https://t.co/jYf1ah460n
Sat, 05 Dec 2020