Theatr y Sherman

TÊ PRYNHAWN YN NEUADD LLYFFANT

The Wind In The Willows_main2

Dyddiadau

16, 23, 30 Rhagfyr, 4.30yp

Prisiau

£9.50 i bob plentyn

Gwybodaeth ychwanegol

90 munud

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae Meistres Tŷ Llyffant yn estyn croeso cynnes i chi i Neuadd Llyffant. Ymunwch â hi am ychydig o grefftio, canu a gemau cyn i chi fynd ati i fwynhau tê Glanafon godidog. Boed i chi fynychu perfformaid o un o’n sioeau Nadolig ai peidio, mae hwn yn weithgaredd llawn hwyl i gadw eich anifeiliaid bychain yn ddedwydd.

Bydd bwyd yn cynnwys dewis o frechdanau (Caws, Ham, Tiwna & Chiwcymbr neu Jam); Afal neu Fanana; Sgon a Jam neu ‘Brownie’; Sudd, Lemonêd neu Ddŵr. Bydd hefyd tê a choffi ar gael i unrhyw Lanafonwyr Hŷn fydd yn ymuno.

Mae Tê Prynhawn yn Neuadd Llyffant yn weithgaredd i blant, ond bydd angen i bob plentyn gael eu hebrwng gan oedolyn. Hyd 90 munud.

Amserau

Sad 16 Rhagfyr 4.30yp
Sad 23 Rhagfyr 4.30yp
Sad 30 Rhagfyr 4.30yp

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @lukewhereford: Diolch to @cwmnipluen for making me feel warm and fuzzy with the utterly inspiring #Mags @ShermanTheatre Soem very ref…
Tue, 25 Sep 2018