Theatr y Sherman

Allech chi fod yn Gynhyrchydd? gyda'r Cynhyrchydd Llawrydd Ceriann Williams

Workshop_main

Dyddiadau

Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2.30yp - 4.00yp

Prisiau

AM DDIM

Gwybodaeth ychwanegol

AM DDIM


  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Allech chi fod yn Gynhyrchydd? gyda'r Cynhyrchydd Llawrydd Ceriann Williams

Wedi'i anelu at rai sydd â diddordeb mewn cynhyrchu ond nad ydyn nhw'n siŵr beth mae'n ei olygu, bydd y gweithdy hwn yn cwmpasu’r sgiliau sy'n ofynnol gan gynhyrchydd ac yn amlinellu'r rôl, y perthnasau a'r cyfrifoldebau.

Bydd y sesiwn yn ateb y cwestiynau canlynol: Beth mae cynhyrchydd yn ei wneud?
Mae gen i syniad ar gyfer sioe. Sut ydw i’n dechrau?
Sut alla i ddod o hyd i nawdd ar gyfer fy sioe?
Ydi fy ngwaith o fudd cyhoeddus?

Cyflwynir y sesiwn trwy Zoom a bydd yn para am awr a hanner. Gall cyfranogwyr ddisgwyl cael cipolwg ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn gynhyrchydd, gwell dealltwriaeth o sut i gyrraedd yno a sut i ddod o hyd i'r gefnogaeth gywir ar gyfer prosiectau.

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad, e-bostiwch box.office@shermantheatre.co.uk

Amserau

Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2.30yp - 4.00yp

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

#DyddGŵylDewi hapus i chi i gyd gan bawb yma yn Theatr y Sherman! Happy #StDavidsDay to you all from everyone at… https://t.co/7hPsmPViqr
Mon, 01 Mar 2021