Theatr y Sherman

Mum & Dad gan Gary Owen

Dyddiadau

11 Mai 2020 - 30 Mehefin 2020

Prisiau

Am Ddim

Gwybodaeth ychwanegol

Mae DAD yn cynnwys iaith gref

Os ydych chi'n gwylio ar ddyfais symudol, cliciwch ar y tab 'Gwybodaeth' i weld y dramâu.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

MUM a DAD gan Gary Owen

Dwy ddrama fer newydd hyfryd, wedi’u ysgrifennu a’i rhoi yn hael gan Artist Cyswllt Theatr y Sherman, y dramodydd amryddawn Gary Owen (Iphigenia in Splott, Killology, The Cherry Orchard). Mae MUM a DAD yn cael eu perfformio gan ddau o actorion mwyaf blaenllaw Cymru - Lynn Hunter a Michael Sheen.

Diolch i bawb a gymerodd ran am eu haelioni a'u hamser i wneud i'r prosiect hwn ddigwydd.

MUM gan Gary Owen Perfformiwyd gan Lynn Hunter

DAD gan Gary Owen Perfformiwyd gan Michael Sheen

Cymorth Fideo Chris Lloyd

Mae Theatr y Sherman angen eich help nawr yn fwy nag erioed. Os ydych yn mwynhau’r dramâu hyn, cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad awgrymedig o £5. Cyfrannwch ar-lein yma.

 

 

Gary Owen yn trafod MUM a DAD

“Mae MUM a DAD yn ddau ddarn byr, bron iawn yn gofnod gair am air o straeon ddywedodd fy rhieni wrtha i ynglyn a’u magwraeth yn Sir Benfro. Mae nhw’n rhy fyr i gael eu dangos fel darnau o theatr, felly mae’n braf iawn eu bod yn cael eu perfformio nawr, fel rhan o raglen y Sherman. Mae’n nhw’n sôn am bethau ddigwyddodd cyn i mi gael fy ngeni, a chyn i fy rhieni gyfarfod ei gilydd. Felly i mi, mae nhw fel chwedlau, er fy mod i’n gwybod eu bod nhw’n wir. Dyw Lynn a Michael byth yn nawddoglyd wrth chwarae cymeriadau sy’n gwneud pethau twp neu faleisus. Mae nhw’n dod a’r cymeriadau yn fyw. Ac yn y perfformiadau godidog hyn, mae nhw’n dod a’r arwyr yma yn ôl i fywyd go iawn. Rwy’n hynod o ddiolchgar i’r ddau ohonynt, ac i’r Sherman am gyflwyno’r darnau.”

Gyda diolch i Curtis Brown Agency a Hannah Noone

Mae Theatr y Sherman angen eich help nawr yn fwy nag erioed. Os ydych yn mwynhau’r dramâu hyn, cefnogwch ni heddiw gyda chyfraniad awgrymedig o £5. Cyfrannwch ar-lein yma.

 

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Heddi… https://t.co/b9g6NSN3nC
Fri, 22 Jan 2021