National Theatre Wales + Theatr y Sherman mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Wales + BBC Arts

DARLLENIADAU O DDRAMÂU: Lung Water

Lung Water

Dyddiadau

27 Mehefin o 7.00yp

Prisiau

Free

Gwybodaeth ychwanegol

Nodwch fod LUNG WATER yn cynnwys iaith gref, cyfeiriadau rhywiol, themâu sy’n addas ar gyfer oedolion yn unig a golygfeydd o natur sensitif.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

DARLLENIADAU O DDRAMÂU

LUNG WATER gan Chippy Lane Productions Ltd


Awdur Jacob Hodgkinson

Cyfarwyddwr Hannah Noone

“Do’n i byth eisiau i ti orfod mynd drwy hynny pan oeddet ti’n, be?  Tair ar ddeg, na?  Tair ar ddeg, a fi wedi fy ngadael gyda ti.  Yn sownd. Am byth.  Duw a’n helpo i…”

Mae perthynas Lizzy a Carol dan straen yn barod.  Ond yn dilyn trasiedi yn y gwaith, mae Lizzy yn ymweld a’i mam er mwyn chwilio am atebion.  Ai trawma y gorffennol a arweiniodd hi at gamgymeriadau’r presennol?  Neu rywbeth dyfnach?

Mae darlleniad Chippy Lane Productions o ddrama newydd Jacob Hodgkinson yn addo bod yn brofiad theatrig arlein ysgytwol.  Gyda hiwmor tywyll yn pigo, mae LUNG WATER yn stori am deulu, ac yn gomedi drasig sy’n llawn troeon syfrdanol.  LUNG WATER yw’r bedwaredd ddrama yn y gyfres Darlleniadau o Ddramâu gan National Theatre Wales a Theatr y Sherman.

Chippy Lane Productions Ltd

Mae Chippy Lane Productions yn gwmni theatr Cymreig sydd wedi ei leoli yn Llundain, sy’n ymrwymo i gefnogi talent Cymreig.  Dros gyfnod y gwanwyn, roedd hi’n fwriad gan Chippy Lane Productions i lwyfannu LUNG WATER sydd wedi ei ysgrifennu gan eu Dramodydd Cyswllt, Jacob Hodgkinson, gyda Hannah Noone yn cyfarwyddo.  O ganlyniad i sefyllfa Cofid-19 bu’n rhaid gohirio’r cynhyrchiad, ond mae cyfle i gynulleidfaoedd brofi LUNG WATER nawr fel rhan o’r gyfres Darlleniadau o Ddramâu gan National Theatre Wales a Theatr y Sherman.  Mae Jacob a Hannah wedi cydweithio yn y gorffennol ar BETWEEN ETERNITY AND TIME gyda Theatr y Sherman a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.  Bu Jacob yn rhan o Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr y Sherman a Hannah yn rhan o Grŵp Cyfarwyddwyr JMK Theatr y Sherman (a gefnogwyd gan y Carne Trust).

Ynglŷn â'r prosiect

Sefydlwyd Chippy Lane Productions Ltd (CLP) yn 2016 gan Rebecca Jade Hammond, actor, awdur a chynhyrchydd o Gaerdydd.  Prif amcan y cwmni yw i hyrwyddo talent theatrig Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Mae CLP yn gwmni Cymreig sydd wedi ei leoli yn Llundain, a grëwyd mewn ymateb i’n ymchwil oedd yn dangos fod diffyg gwaith Cymreig yn cael ei gynhyrchu tu hwnt i Gymru.  Mae’r celfyddydau yng Nghymru, a chelfyddydau sy’n tarddu o Gymru yn mynd drwy gyfnod o newid, ac mae cyfoeth o gyffro am ysgrifennu, actio a theatr sy’n newydd, yn amrywiol ac yn llawn egni.  Mae CLP yn cyflawni ei amcan drwy adeiladu perthynas gyda dramodwyr Cymreig profiadol, annog a chynhyrchu gwaith newydd, a chyrraedd at gymunedau Cymreig sy’n byw yng Nghymru a thu allan i Gymru.  “Mae gwreiddiau perfformio Cymreig yn ddi-atal” (CLP yn Theatre in Wales, 2018)

Bydd LUNG WATER yn cael ei ffrydio’n fyw am 7yh ar Fehefin 27, ac wedyn ar gael ar alw yma.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Cast

Rebecca Jade Hammond

Ri Richards

Lisa Zahra


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Chwilio am damaid o theatr i wylio dros y penwythnos? Mae Winners gan @NovatheatreNova ar gael ar-lein tan 30 Medi.… https://t.co/H7b6OOjVJ9
Fri, 25 Sep 2020