Cefnogi Theatr y Sherman

Giving_main2

Dyddiadau

20 Mawrth 2020 - 31 Rhagfyr 2020

Prisiau

Cyfrannwch o £1

 • Gwybodaeth
 • Amserau
 • Adolygiadau
 • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae Theatr Sherman angen eich help nawr yn fwy nag erioed. Mae Theatr y Sherman yn elusen gofrestredig sy'n creu profiadau theatr gwych, yn meithrin ac yn cefnogi gwneuthurwyr theatr Cymreig a’r rhai sy’n byw yng Nghymru, yn datblygu pobl ifanc ac yn cysylltu â chymunedau ledled Caerdydd.

Dyma nodyn atgoffa o rai o'r pethau rydym yn ei wneud bob blwyddyn:

 • Rydym yn creu theatr arobryn a chlodwiw yng nghalon Caerdydd.
 • Mae ein sioeau Nadolig blynyddol yn rhan hanfodol o galendr tymhorol y ddinas.
 • Rydym yn llwyfan i'n cwmnïau cenedlaethol, y sioeau teithiol a'r comediwyr gorau.
 • Pwerdy theatr yng Nghymru - rydym yn ymroi i feithrin a chefnogi artistiaid Cymreig a’r rhai sy’n byw yng Nghymru.
 • Mae ein gwaith Ymgysylltu Creadigol, Theatr Ieuenctid ac Addysg yn ysbrydoli, datblygu ac yn cysylltu gyda phobol ifanc ar draws Caerdydd a thu hwnt.
 • Pob wythnos mae 110 o bobl ifanc yn cymryd rhan yn ein cynlluniau Theatr Ieuenctid yn y Sherman.
 • Mae Theatr y Sherman yn ffurfio calon ein cymuned ac mae’n le i bawb. Er enghraifft, ym mis Tachwedd y llynedd, daeth Theatr y Sherman yn Theatr Noddfa gyntaf Cymru. Mae'r statws, a ddyfarnwyd gan elusen Dinas Noddfa, yn cydnabod y Sherman fel rhywle y gall ffoaduriaid a cheiswyr lloches deimlo'n ddiogel, wedi'u croesawu a'u cefnogi.

Bydd eich rhodd heddiw yn ein helpu i barhau i wneud yr hyn a wnawn pan ddaw'r sefyllfa heriol hon i ben.

CYFRANNWCH HEDDIW

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021