Sherman Cymru

Sesiwn Blasu Sherman Sherbets: Saesneg

Summer Workshop: Bumble bee and Pirate

Dyddiadau

14 September

Prisiau

Sesiynau Sherbets am ddim ond mae angen archebu i sicrhau lle

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Rydym yn agor drysau'r Sherman er mwyn i chi allu dod i fwynhau ein theatr fendigedig. Gallwch ddod â'r plant gyda chi ac ymuno â ni unrhyw bryd drwy gydol y dydd i fwynhau storïau, celf a chrefft a gwisgo fel gwahanol gymeriadau, yn ogystal â'r sesiynau rhagflas Sierbets Sherman.

Sesiynau drama a theatr wythnosol ydi Sierbets Sherman i bobol ifanc 4-9 oed. Mae'n gyfle iddyn nhw eu mynegi eu hunain yn greadigol ac i roi hwb i'w hyder mewn man diogel, lle cân nhw lond gwlad o hwyl a gwneud hylltod o ffrindiau newydd. 

Sesiynau Sherbets am ddim ond mae angen archebu i sicrhau lle.

@ShermanCymru
#OpenDay

Amserau

Sesiwm Blasu Sherman Sherbets: Saesneg  
Dydd Sadwrn 14 Medi 11.45yb-12.30yh
Dydd Sadwrn 14 Medi 2.15yh-3.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/YRJZKWN8B5
Sun, 21 Oct 2018