UK Arts International: Afrovibes Festival

Thirst

Dyddiadau

16 Hydref

Prisiau

£12 | Gostyngiadau: £10
Dan 25: Hanner Pris

Gostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu tocynnau ar gyfer mwy nag un digwyddiad Gwyl Afrovibes.

Gwybodaeth ychwanegol

Afrovibes: gwyl a gynhelir bob dwy flynedd yw hon sy'n gyforiog o theatr, dawns a cherddoriaeth, gan roi cyfle i ymwelwyr fwynhau perfformiadau cyfoes gorau De Affrica.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Gostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu tocynnau ar gyfer mwy nag un digwyddiad Gŵyl Afrovibes.
2-3  15% i ffwrdd
4-5  20% i ffwrdd
6     25% i ffwrdd
ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Thirst

Addas ar gyfer oed 7+

Mae Thirst yn cyfleu ffawd ac anffawd tri chariwr dŵr o bentref yn Affrica sydd wedi rhedeg allan o ddŵr. Ar siwrnai ddifyr i ddod o hyd i ffynhonnell eu hafon sych, maen nhw’n dod ar draws cymeriadau dirgel, posau a chythruddion.

Dyma theatr arloesol a hudol sy’n seiliedig ar The Water Carriers gan Baldini: stori chwedlonol sy’n taro tant gyda’r gorffennol a’r dyfodol; ei neges ecolegol mewn harmoni â’n hoes ni. Caiff ei chyfoethogi gan ddawns, theatr gorfforol, cân a storïau Affricanaidd.

Gyda’i gilydd, mae’r awdur/cyfarwyddwr a’r coreograffydd wedi creu arddull unigryw i’r perfformiad, sydd dan ei sang â symbolaeth gryno ac yn gyfoeth o ddelweddau cryfion. Mae pob darn chwâl o lestr clai, pob gronyn o dywod, pob pren ymladd, pob stamp troed, yn cyfrif yn y darn ysbrydolgar hwn sy’n torri syched unrhyw un sy’n ysu am fynegiant theatraidd ffres. Enwebwyd Thirst am Wobr Naledi 2010 am Y Ddrama Newydd Orau o Dde’r Affrig.

Mwy o wybodaeth: www.afrovibes2012.co.uk
 
Afrovibes Festival

Amserau

Thirst - Theatr 1

Dydd Mawrth 16 Hydref 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd gan:
James Ngcobo

Coreograffi gan:
Gregory Maqoma


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018