Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

The Green House | Profundis

Dyddiadau

28 & 29 Ebrill, 7.30yh

Prisiau

£15 - £22
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr

Hyd y perfformiad: 90 munud (gan gynnwys egwyl)

Trafodaeth wedi-sioe: 28 Ebrill

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno dau waith newydd cofiadwy.

Profundis

Chwareus, bywiog a phryfoclyd. Mae Profundis yn ein herio i holi cwestiynau ynghylch gwir natur pethau, a’r hyn nad ydynt. Cyfeilir symudiadau meddylgar Roy Assaf gan eiriau llafar mympwyol a thrac sain egsotig sy’n cynnwys cyfraniad gan Umm Kulthum o’r Aifft.

“It’s about Profundis. It’s not about Profundis…”

The Green House

Beth a ddigwydd pan fyddwn yn ein tocio ein hunain hyd at berffeithrwydd? Fe aiff Caroline Finn â ni ar daith atgofus, a’n gwahodd i sbecian i mewn i The Green House. Ar set deledu wyrdroëdig, mae’r cymeriadau yn darganfod y llinell denau rhwng ffantasi a realiti. The Green House yw ail waith theatrig Finn ers ei phenodi’n Gyfarwyddwr Artistig y Cwmni, ac mae’n dilyn llwyddiant nodedig Folk yn 2016.

CANFYDDWCH DDAWNS

Dechreuwch ddawnsio gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Dysgwch symudiadau, ewch ar y llwyfan gyda dawnswyr y Cwmni, gwyliwch berfformiad byr a gofynnwch unrhyw beth i’r dawnswyr! Rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Amserau

28 Ebrill 7.30yh
29 Ebrill 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Galeri

Dau gyflwyniad dawns newydd atgofus. Yn Profundis Roy Assaf, mae symudiad ystyriol yn cael ei gyplysu â chwarae ar eiriau hynod a cherddoriaeth egsotig. Mae Caroline Finn yn mynd â ni ar daith hiraethus yn ei gwaith newydd, The Green House. Ar y set deledu ryfedd hon, mae’r cymeriadau’n canfod bod llinell denau iawn rhwng ffantasi a gwirionedd.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018