TaikaBox a Moon

Please Switch On Your Mobile Phones

pleaseswitchon

Dyddiadau

26 Ebrill

Prisiau

£5

Gwybodaeth ychwanegol

Hyd y perfformiad: 2 awr

Bydd aelodau o'r gynulleidfa nad oes ganddynt fynediad at lwyfannau digidol hefyd yn gallu cyfrannu at greu'r perfformiad.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arbrawf cymdeithasol creadigol.

Drwy gydol y noson gofynnir i chi gyfrannu storïau drwy eich ffôn clyfar neu lechen a fydd yn cael eu defnyddio i greu perfformiad unigryw. Bydd cyfle hefyd i chi bleidleisio ar sut mae'r perfformiad yn datblygu ac i reoli elfennau o'r goleuo, y sain a'r fideo yn uniongyrchol o'ch dyfais.*

Cwmni o Gaerdydd yw TaikaBox sy'n uno technoleg ddigidol a dawns i greu gwaith ar gyfer llwyfan, sgrin a safle. Stiwdio wedi ei lleoli yng Nghymru yw Moon sy'n creu cynnyrch a phrofiadau rhyngweithiol o ansawdd uchel.

*Bydd aelodau o'r gynulleidfa nad oes ganddynt fynediad at lwyfannau digidol hefyd yn gallu cyfrannu at greu'r perfformiad.

@Taikabox

Darganfod mwy...

Amserau

Please Switch on Your Mobile Phones: Theatr 1  
Dydd Sadwrn 26 Ebrill 7.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/wlDvuPNy78
Sun, 23 Sep 2018