UK Arts International Afrovibes Festival

My Exile is in my Head & Inception

My Exile is in my Head


Inception

Dyddiadau

20 Hydref

Prisiau

£12 | Gostyngiadau: £10
Dan 25: Hanner Pris

Gostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu tocynnau ar gyfer mwy nag un digwyddiad Gwyl Afrovibes.

Gwybodaeth ychwanegol

Afrovibes: gwyl a gynhelir bob dwy flynedd yw hon sy’n gyforiog o theatr, dawns a cherddoriaeth, gan roi cyfle i ymwelwyr fwynhau perfformiadau cyfoes gorau De Affrica.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Gostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu tocynnau ar gyfer mwy nag un digwyddiad Gwyl Afrovibes.
2-3  15% i ffwrdd
4-5  20% i ffwrdd
6     25% i ffwrdd
ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

 

My Exile is in my Head

Inception

Mae My Exile is in my Head yn ddawns unigol / darn theatr gorfforol a ysbrydolwyd gan nodiadau carchar Wole Soyinka, The Man Died. Qudus Onikeku, o Nigeria, sy’n archwilio thema unigedd a mathau o alltudiaeth, gan edrych yn benodol ar y cyferbyniad rhwng y syniadau yn ein meddyliau am ‘gartref’ a gwirionedd y lle y mae rhywun yn dychwelyd ato.

Dyma waith difyr a soffistigedig sy’n slic ac yn hynod o bleserus, yn llawn angerdd, harddwch, symudiadau acrobatig, egni uchel ac ysbryd a grynhoir yn y troslais: When I dance I am closer to God.

Mae Qudus Onikeku yn rhan o’r genhedlaeth newydd a gwych o ddawnswyr-goreograffwyr sy’n tarddu o’r Affrig. Graddiodd o Uwch Ysgol Genedlaethol Celfyddydau Syrcas yn Ffrainc, ac mae ei waith yn cyfuno elfennau o ddawnsio Nigeriaidd, hip hop, Tai Chi, Capoeira, acrobateg ac iaith ddawns gyfoes, ac mae hefyd yn tynnu ar ei ddiwylliant Yoruba a sawl dylanwad arall.

Roedd My Exile is in my Head yn un o’r gweithiau uchaf eu bri pan gafodd ei berfformio mewn gŵyl o’r enw Johannesburg Dance Umbrella yn 2011.

Perfformiwyd Inception am y tro cyntaf yn 2011, ac mae’n ddawns unigol gymhleth ac amlwead, sydd eisoes wedi datblygu’n glasur. Mae’n siwrnai gorfforol a seicolegol iawn i mewn i enaid artist benywaidd.

Wrth i seiniau dwfn a difrifol cerddoriaeth y Taj Mahal Travellers atseinio o amgylch yr awditoriwm tywyll, daw presenoldeb o'r ochrau: corff hardd wedi'i gynnau gan ei benwisg.

Buan y gwelir mai menyw yw'r ffigwr yn yr helmed glöwr / het wellt / offer deifio, ac mae ei symudiadau tebyg i afrewig yn ei denu i mewn i fydysawd o brofiadau ag iddo haenau cryno.

Gyda goleuo Suzette le Seuer yn addurno’r perfformiad a cherddoriaeth morfil tecno gan Nhlanhla Mahlangu, mae’r unigolyn gosgeiddig yn syrffio realiti a dychymyg cyn torri’n fwrlwm o anadlu a gweiddi a rhedeg i frwydro yn erbyn ei thynged.

Fe ddysgodd Sonia Radebe ddawnsio yn Soweto pan yn wyth oed, cyn hyfforddi yn Moving into Dance Mophatong (MIDM) o 2001. Erbyn hyn mae’n ddawnswraig, coreograffydd ac athrawes flaenllaw yn MIDM, ac mae ei hamrywiaeth anhygoel yn hynod o drawiadol: mae wedi ymddangos ym mintai bale Swan Lake neo-Affricanaidd yn ogystal â Hotel gan Mark Hawkins, mewn perfformiad hynod o ddramatig.

Mwy o wybodaeth: www.afrovibes2012.co.uk
 

Afrovibes Festival

Amserau

My Exile is in my Head & Inception - Theatr 1

Dydd Gwener 20 Hydref 8yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

My Exile is in my Head

Coregraffwyd a pherfformiwyd gan:
Qudus Onikeku

Cerddoriaeth gan:
Charles Amblard

Inception

Coregraffwyd a pherfformiwyd gan:
Sonia Radebe

Cerddoriaeth gan:
Nhlanhla Mahlang

Dylunydd Goleuadau:
Suzette le Seuer

 


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/YRJZKWN8B5
Sun, 21 Oct 2018