Mike Pearson

The Lesson of Anatomy

Anatomy1

Dyddiadau

5 Gorffenaf

Prisiau

£10
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

16+
Hyd y perfformiad: 60m
Trafodaeth wedi-sioe
Noson Ysgrifenwyr

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Ar 5 Gorffennaf 1974, cyflwynodd Labordy Ymchwil Theatrig Caerdydd (a ddaeth yn Theatr Labordy Caerdydd yn ddiweddarach) The Lesson of Anatomy yn Arena'r Sherman yn ystod tymor agoriadol y theatr, yn seiliedig ar y testunau a ysgrifennwyd gan y gweledydd theatr Ffrengig Antonin Artaud yn ystod dwy flynedd olaf ei fywyd.

Ar 5 Gorffennaf 2014, bydd Mike Pearson yn ail-greu ei unawdau o The Lesson of Anatomy - ddeugain mlynedd i'r diwrnod ac yn yr un fan yn union, sef Theatr 2 bellach.

Cipolwg prin a hynod ddiddorol ar 'theatr arbrofol' o gyfnod lle roedd unrhyw beth yn ymddangos yn bosibl a phan welwyd arddulliau perfformio sydd wedi hen ddiflannu. A bydd ymgais Mike i efelychu'r coreograffi gwreiddiol yn ein hatgoffa'n boenus o effeithiau heneiddio.

Amserau

The Lesson Of Anatomy: Theatr 2  
5 Gorffenaf 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dyfeisio a Pherfformio gan Mike Pearson


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018