Rosie Kay Dance Company mewn cydweithrediad â’r Fyddin Brydeinig

5 Soldiers

5 Soliders_main2

Dyddiadau

2 Ebr
7.30yh

Prisiau

£16
Gostyngiadau £2 i ffwrdd
Under 25 half price

Archebwch ar lein nawr

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr

65m (dim egwyl)

Yn cynnwys golygfeydd o drais

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Portread cyffrous a dynol o fywyd yn y fyddin, yn adrodd straeon y dynion a’r menywod sy’n gwasanaethu ar y rheng flaen.

Yn dilyn cyfnod o wylio a chymryd rhan mewn ymarferion brwydr llawn gyda’r 4ydd Bataliwn Y Reiffl wyr ac ymweliad â Chanolfan Adferiad Meddygol yr Amddiffyniaeth Genedlaethol, creodd Rosie Kay y gwaith arobryn, pum seren 5 Soldiers. Mae’r gwaith yn galluogi i’r milwyr gael eu gweld fel bodau dynol, gan arddangos y llafur ymarferol ynghlwm â’u gwaith, a chyffwrdd cynulleidfaoedd gyda dealltwriaeth ddofn o fywyd milwr. Mae’r cast yn cynnwys Marchfi lwr cyfredol o’r Marchoglu Cymreig, Gwarchodlu Dragŵn 1af Y Frenhines, sydd hefyd yn ddawnsiwr proffesiynol.

Amserau

Maw 2 Ebr 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Os ydych heb weld #HIntoTheLight yn y Sherman gallwch eu dal ar daith o 1 Mawrth pan fyddant yn ymweld â… https://t.co/WYxIjgDJDL
Sun, 17 Feb 2019