Theatr y Sherman

Ymlaen â'r Sioe

backinplaynewpi

Dyddiadau

Gwener 8 - Sadwrn 30 Hydref

Prisiau

Prisiau gŵyl Ymlaen â’r Sioe (yn cynnwys Golwg Gwahanol, Nosweithiau Comedi, Ail-Chwarae a’r Young Queens)

1 sioe £9
Unrhyw 2 sioe £ 15
Unrhyw 3 sioe £ 20
Unrhyw 4 sioe £ 24

Rhaid archebu tocynnau aml-sioe ar yr un pryd.

Dan 25 oed Hanner Pris

Tocyn Gŵyl - £ 30 Gwyliwch cymaint o sioeau Ymlaen â’r Sioe ag y dymunwch, gallwch weld pob sioe unwaith gyda'r tocyn hwn. Rhaid archebu pob tocyn ar yr un pryd. Dim ond dros y ffôn y gellir prynu Tocynnau Gŵyl - 029 2064 6900

Gwybodaeth ychwanegol

Y Stwdio

Mae Ymlaen â’r Sioe yn defnyddio cynllun seddi ar ffurf cabaret.

Cyhoeddir e-docynnau / tocynnau i’w argraffu gartref ddiwedd mis Medi. Os na allwch ddefnyddio e-docynnau neu argraffu eich tocynnau gartref, rhowch wybod i ni a byddwn yn rhoi cyfeirnod i chi ei ddyfynnu wrth i chi fynd i mewn i'r awditoriwm.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Sylwch bydd archebu ar-lein ar gyfer pob perfformiad yn ail agor yfory (28 Medi).

Beth ydych chi wedi'i golli fwyaf am theatr fyw? Nosweithiau difyr allan? Rhannu profiad gydag aelodau eraill o'r gynulleidfa? Gwrando ar stori sy'n gafael ynddo chi? Cael eich cludo i fyd arall? Cael lle i feddwl am y byd o'ch cwmpas? Cyfle i gysylltu ag eraill? Chwerthin lond eich bol? Mae Ymlaen â’r Sioe yn cyfuno hyn i gyd a mwy.

Wrth i ni ailagor, roeddem am sicrhau ein bod yn cynnig profiadau sy’n golygu rhywbeth i chi yn Theatr y Sherman. Mae'r ŵyl hon yn cynnwys yr holl bethau rydych chi'n eu caru am Theatr y Sherman: ysgrifennu newydd cyfareddol gan awduron Cymreig a rhai sy’n byw yng Nghymru, gogwydd newydd sbon ar ddramâu clasurol, comedi o'r radd flaenaf, tameidiau bar blasus ac awyrgylch llawn hwyl. Bydd yr holl sioeau yn cael eu cynnal yn y Stiwdio, a fydd yn cael ei thrawsnewid yn ofod ar ffurf cabaret.

Mae Ymlaen â’r Sioe yn cynnwys perfformiadau byr, fel eich bod yn gallu gweld cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. Gallwch wylio un sioe yn unig ac yna mynd adref neu aros a mwynhau ychydig o fwyd a gweld sioe arall. Dyma eich ffordd unigryw chi o ddychwelyd i Theatr y Sherman.

Ni allwn aros i’ch croesawu yn ôl i'r Sherman.

 

Gwener 8 - Iau 28 Hydref Golwg Gwahanol:  Hamlet is a F@*?boi
Gwener 8 - Iau 28 Hydref Golwg Gwahanol:  The Messenger
Sadwrn 9 - Gwener 29 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief
Sadwrn 9 - Sadwrn 30 Hydref Golwg Gwahanol:  Tilting at Windmills
Gwener 15 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Kiri Pritchard McLean & Tarot
Sadwrn 16 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Steffan Evans, Chris Chopping, Eleri Morgan & Leroy Brito
Llun 18 Hydref Ymlaen â'r Sioe: Young Queens
Gwener 22 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Robin Morgan, Priya Hall, Leila Navabi & HTJ Podcast Record
Sadwrn  23 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Morgan Rees, Tadiwa Mahlunge, Esyllt Sears, Sam Lloyd
Llun 25 Hydref Ymlaen â'r Sioe: Re-Play
Gwener 29 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Tudur Owen & Jenny Collier
Sadwrn  30 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Noson Clwb Gymraeg - Steffan Alun, Steffan Evans, Esyllt Sears, Priya Hall & Eleri Morgan

 

Amserau

Gwener 8 Hydref Golwg Gwahanol: Hamlet is a F&£$boi 6:30pm
Gwener 8 Hydref Golwg Gwahanol: The Messenger 8:00pm
Sadwrn 9 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief 6:30pm
Sadwrn 9 Hydref Golwg Gwahanol: Tilting at Windmills 8:00pm
Mawrth 12 Hydref Golwg Gwahanol: Hamlet is a F&£$boi 6:30pm
Mawrth 12 Hydref Golwg Gwahanol: The Messenger 8:00pm
Mercher 13 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief 6:30pm
Mercher 13 Hydref Golwg Gwahanol: Tilting at Windmills 8:00pm
Iau 14 Hydref Golwg Gwahanol: Hamlet is a F&£$boi 6:30pm
Iau 14 Hydref Golwg Gwahanol: The Messenger 8:00pm
Gwener 15 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief 6:30pm
Gwenwer 15 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Kiri Pritchard McLean a Tarot 8:00pm
Sadwrn 16 Hydref Golwg Gwahanol: Tilting at Windmills 6:30pm
Sadwrn 16 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Steffan Evans, Chris Chopping, Eleri Morgan & Leroy Brito 8:00pm
Llun 18 Hydref Ymlaen â'r Sioe: Young Queens 6:30pm
Mawrth 19 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief 6:30pm
Mawrth 19 Hydref Golwg Gwahanol: Tilting at Windmills 8:00pm
Mercher 20 Hydref Golwg Gwahanol: Hamlet is a F&£$boi 6:30pm
Mercher 20 Hydref Golwg Gwahanol: The Messenger 8:00pm
Iau 21 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief 6:30pm
Iau 21 Hydref Golwg Gwahanol: Tilting at Windmills 8:00pm
Gwener 22 Hydref Golwg Gwahanol: Hamlet is a F&£$boi 6:30pm
Gwener 22 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Robin Morgan, Priya Hall, Leila Navabi & HTJ Podcast Record 8:00pm
Sadwrn 23 Hydref Golwg Gwahanol: The Messenger 6:30pm
Sadwrn 23 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Morgan Rees, Tadiwa Mahlunge, Esyllt Sears, Sam Lloyd 8:00pm
Llun 25 Hydref Ymlaen â'r Sioe: Re-Play 6:30pm
Mawrth 26 Hydref Golwg Gwahanol: Hamlet is a F&£$boi 6:30pm
Mawrth 26 Hydref Golwg Gwahanol: The Messenger 8:00pm
Mercher 27 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief 6:30pm
Mercher 27 Hydref Golwg Gwahanol: Tilting at Windmills 8:00pm
Iau 28 Hydref Golwg Gwahanol: Hamlet is a F&£$boi 6:30pm
Iau 28 Hydref Golwg Gwahanol: The Messenger 8:00pm
Gwener 29 Hydref Golwg Gwahanol: The Love Thief 6:30pm
Gwener 29 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Tudur Owen & Jenny Collier 8:00pm
Sadwrn 30 Hydref Golwg Gwahanol: Tilting at Windmills 6:30pm
Sadwrn 30 Hydref Ymlaen â'r Sioe Comedi: Noson Clwb Gymraeg - Steffan Alun, Steffan Evans, Esyllt Sears, Priya Hall & Eleri Morgan 8:00pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Our Box Office phone line (029 2064 6900) is now back open for Anfamol and will remain open until 8pm this evening (Mon 27 Sept).
Mon, 27 Sep 2021