No Third Entertainments

Susie Dent - The Secret Lives of Words

SusieDent_main

Dyddiadau

16 Gorffennaf
8.00yh

Prisiau

£22

Gwybodaeth ychwanegol

Y Brif Theatr
Saesneg

2 awr (gan gynnwys egwyl 20 munud)

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Geiriadurwraig – Awdur Llwyddiannus – Brenhines Cornel y Geiriadur

Cymrwch siwrnai at darddiadau chwilfrydig, annisgwyl, a swreal y geiriau yr ydym ni’n eu defnyddio o ddydd i ddydd. Bydd Susie yn ail-adrodd yr anturiaethau sy’n celu o fewn geiriau megis lasagne (a wnelo â phadell wely) a bugbear (bwystfil dychrynllyd), ac esbonio ambell ryfeddod megis yr h dawel yn ghost a diflaniad anesboniadwy kempt, gormful, a ruly (ac ie, mae’n bosib i deimlo’n gruntled). Bydd hi’n edrych i eirgrawn y gorffennol i lenwi rhai o fylchau ieithyddol heddiw – megis y ffit wirion o dacluso yr ydym ni oll yn euog ohono wrth i westeion ddynesu (scurryfunge yw hynny).

Law yn llaw â straeon coll tebyg cewch glywed casgliad o rai o eiliadau mwyaf doniol Susie o’i 25 mlynedd ar Countdown a 8 Out of 10 Cats Does Countdown, ynghyd â rhai canlyniadau syfrdanol o glustfeinio ar grwp o weinyddion.

Fe fydd pob noson yn cynnwys rhai o hoff eiriau Susie o’r trefi a’r ardaloedd y mae hi’n ymweld â hwy, a bydd hi’n holi i’r gynulleidfa am eu rhai hwythau. A ddweud y gwir, bydd hi’n croesawu unrhyw gwestiynnau ynglyn â tharddiadau geiriau, defnydd cythruddol, argraff brawychus Americaneiddio, a dyfodol ein hiaith yn ei ‘meddygfa geiriau’ ei hunan.

Amserau

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 8.00yh

Adolygiadau

Funny, fact-filled and delightful Jonathan Ross

Wonderfully clever and funny . . . a national treasury from a national treasure Richard Osman

Susie Dent is a one-off. She breathes life and fun into words Pam Ayres

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @youbigjesse: Ahoy there! We open this tomorrow night. It’s possibly the most bonkers show I’ve ever helped make. My favourite line chan…
Wed, 17 Jul 2019